agency+

Agency +

Ett projekt som stärker idéburen sektors roll inom arbetsmarknadspolitiken

Europeiska Socialfonden

Agency + finansieras i samarbete med Europeiska socialfonden

Mål:

Agency+ är ett kompetensutvecklingsprojekt med målet stärka medarbetare och organisationer i idéburen sektor. År 2024 ska de ha ökat sin kapacitet att utföra sin önskade roll i arbetsmarknadspolitiken. Vi ska också ha ökat den gemensamma kapaciteten att skapa värde och påverka arbetsmarknaden.

Agency+ är ett resultat av Empowerment+, ett projekt där många organisationer samarbetade för att civilsamhället ska bli en starkare arbetsmarknadspolitisk aktör, för att ännu fler ska få en chans till arbete och försörjning.

Om projektet

Projektperiod: januari 2023- januari 2025

Aktörer: ABF, IF Metall, Coompanion

Finansieras i samarbete med Europeiska socialfonden

Hur ska vi göra det?

För att uppnå målen kommer vi att utveckla kompetens och kapacitet inom organisationerna, till exempel genom utbildning och workshops i flera regionala kluster.

Vill du veta mer?

Kontakta oss för att få veta mer om projektet.

Karina Lindgren, projektledare, Coompanion Sverige
karina.lindgren@coompanion.se

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!