26 november 2014

Arbetsmarknadsministern vill ge sociala företag utökad roll

Regeringen öppnar nu för att så kallade sociala företag som jobbar med att få långtidsarbetslösa i arbete ska få mer ansvar – tvärtemot det hot att företagen drabbas när den utskällda Fas-3-ersättningen försvinner. 

Se inslag på TV4 och på SVT Östnytt (7:12 in i programmet):

 

Dela