26 april 2013

Ny ordförande i Coompanion Sverige

Den 24 april valdes en ny styrelse för Coompanion Sverige. Som ny ordförande valdes Gordon Hahn. Han är VD för ett kooperativ som heter SERUS (Social Ekonomi och Regional Utveckling i Skandinavien). SERUS är en utveckling av det tidigare Kooperativa Institutets Brysselkontor och finns idag på tre platser med 10 anställda. Gordon är även anställd på Regionförbundet Örebro som internationell strateg på deltid.
Sedan starten av SERUS 2002 har Gordon arbetat nära flera Coompanion-kontor med utvecklingsarbete, främst riktat till EU och dess utvecklingsprogram. Han sitter i styrelsen för Coompanion Östergötland och har också suttit som vice ordförande i Coompanion Sveriges styrelse.

 

Styrelsen för Coompanion Sverige 2013-2014

gordon_hahn_9128

Gordon Hahn, ordförande.
VD för SERUS samt anställd på Regionförbundet Örebro som internationell strateg på deltid.

kjell_johansson_9177

Kjell Johansson, vice ordförande.
Ordförande Coompanion Roslagen. Arbetar som föreningschef på Coop Medlem Norrort som är en konsumentförening inom KF.

EMI_9231

Linda Annwall, ledamot
Ledamot i Coompanion Stockholms län. Arbetar som Affärsområdeschef för Medlem och Marknad på HSB Stockholm.

sven_bartilsson_9097

Sven Bartilsson, ledamot
Arbetar som verksamhetsledare Coompanion Göteborgsregionen

EMI_8892

Susanne Larsson, ledamot
Förtroendevald på heltid för socialdemokraterna och är ordförande i socialnämnden i Falköping och för Skaraborgs sjukhus.

Karina 2012

Karina Lindgren, ledamot.
Ordförande Coompanion Fyrbodal. Arbetar i huvudsak med ledar-och organisationsutveckling. Är utbildad jurist vid Göteborgs Universitet.

Thomas Andersson, liten

Thomas Andersson, ledamot.
Ledamot Coompanion Jämtland. Driver företag med sin far, och jobbar med träförädling och hyreslägenheter. Är också deltidspolitiker i Jämtlands läns landsting och sitter med i ett par företagsstyrelser.

Carina, liten

Carina Holm, ledamot
Ledamot Coompanion Gävleborg. Arbetar som Ombudsman för Socialdemokraterna i Gävle och som Landstingspolitiker i Gävleborg.

Birgitta Nylund, ledamot.
Ledamot Coompanion Gotland. Har arbetat som chef på olika nivåer inom socialtjänst och arbetsmarknad inom regionen i snart 30 år. Vid årsskiftet lämnade Birgitta chefsbefattningen för att arbeta i ett strategiskt finsamprojekt med fokus på att utveckla kunskapen kring arbetsintegrerande sociala företag på Gotland.

Dela