7 oktober 2014

Bra att lagen om ekonomiska föreningar ska moderniseras!

Pressmeddelande 2014-10-03

– Det är glädjande att statsministern i sin regeringsförklaring lyfter fram att lagen om ekonomiska föreningar ska moderniseras, säger Coompanion Sveriges ordförande Gordon Hahn.

Redan 2010 kom utredningen En ny lag om ekonomiska föreningar SOU 2010:90 fram med ett förslag på en lag som skapade förutsättningar för fler jobb och tillväxt i en sektor med cirka 65 000 anställda. De flesta remissinstanser var positiva till förslaget. Men ingenting har sedan dess hänt, utan allt har förblivit vid det gamla.

– Kooperativa företag som drivs i ekonomiska föreningar behöver en ändamålsenlig och modern lagstiftning som stimulerar till tillväxt och nya jobb, säger Gordon Hahn. Jämfört med övriga Europa drivs en betydligt mindre del av välfärdsproduktionen i Sverige av kooperativa eller idéburna företag. Andelen i Sverige är bara några få procent av den totala välfärdsproduktionen i privat regi. Därför är det glädjande att kooperativa verksamheter genom en moderniserad lagstiftning kan ges bättre förutsättningar att utgöra ett alternativ i välfärden.

Till Coompanions pressrum 

Dela