17 juni 2014

Coompanion i Almedalen 2014

Välkommen till Coompanions kooperativa dag tisdagen den 1 juli.  Kom och lyssna och delta på våra seminarier om kooperation, social ekonomi och framtidens välfärdstjänster. Samtliga seminarier är på Odd Fellow, Nunnegränd 4.

OBS! Längre ner på sidan hittar du också seminarier där vi är medarrangörer.

Vi avslutar tisdagen med ett kooperativt mingel klockan 18.00–20.00!

 

Våra seminarier tisdag den 1 juli

10.30– 11.30: Hur kan vi få fart på de sociala investeringarna?

Plats: Odd Fellow, Nunnegränd 4

Arrangörer: Coompanion och Mötesplatsen för social innovation (MSI) vid Malmö Högskola

Medverkande: Elisabeth Abrahamsson Le Mat Sverige, Jan-Eric Bengtsson Tillväxt Malmö, Lena Höök Skandia Idéer för livet, Andreas Svenungsson, Volvo-steget Alexander Crawford, konsult Human Phase (moderator)
Beskrivning av seminariet
Behovet av sociala investeringar ökar. Fler företag ser till samhällsnytta vid sidan om ekonomisk avkastning. Många söker investerare eller investerar själva för en ökad samhällsnytta. Coompanion och MSI har bjudit in aktörer som beskriver varför sociala investeringar är viktiga. Både traditionella företag och företag inom den sociala ekonomin har det gemensamt att de behöver kapital för att växa. Företag inom den sociala ekonomin har svårast att locka till sig externt kapital eftersom de är omgärdade med en rad myter. Största myten är att de inte får eller vill gå med vinst.

Politiker och investerare i övriga Europa har tagit ställning för den sociala ekonomin, och något är på gång i Sverige. MSI möter ofta privata finansiärer som letar efter företag med sociala mål att investera i. Coompanion möter kooperativa företag med sociala mål som har behov av kapital. Möt aktörer med olika perspektiv på sociala investeringar.

11.45–12.30: Företag med fokus på hur och varför – om kooperativt företagande i praktiken

Plats: Odd Fellow, Nunnegränd 4

Arrangör: Coompanion

Medverkande: Eric Wahlberg, Affärsområdeschef Hälso- och sjukvård Praktikertjänst, Curt-Olof Mann, Värdefullt Vetande, Eva Carlsson, Programmet Kooperativ utveckling, Tillväxtverket, Ingrid Bexell, Coompanion (moderator).

Beskrivning av seminariet

Att ett företag kallar sig kooperativt säger lite om hur företaget fungerar i praktiken. Rapporten Företag med fokus på hur och varför är den första studien som ger en bred och kvalitativ bild av det moderna kooperativa företagandet i Sverige. Vad är ett kooperativt företagande, egentligen?

Vi talar ofta om behovet av långsiktigt hållbara och ansvarstagande företag, där medarbetarna presterar sitt allra bästa. För det krävs delaktighet, mening, frihet och ansvar. I det goda samhället är det möjligt för människor att påverka sin välfärd och sin livskvalitet, politiken och det som sker på marknaden. Hur ägande, beslutsfattande och verksamhet ser ut hör intimt samman med detta. Det är alltså inte oviktigt vilken typ av företagande som finns i ett samhälle. Men att ett företag kallar sig kooperativt säger ganska lite om hur företaget fungerar i praktiken. Rapporten Företag med fokus på hur och varför är den första svenska studien som ger en både bred och djup kvalitativ bild av det moderna kooperativa företagandet i Sverige. Vad är ett kooperativt företagande, egentligen?

14.00–15.15: Välfärdsföretagen 2020 är kooperativa, eller?

Plats: Odd Fellow, Nunnegränd 4

Arrangörer: Coompanion och Arenagruppen

Medverkande: Karin Thalén, VD HSB Omsorg, Boa Ruthström chef för Arena idé, Mattias Goldmann, VD Fores, Gordon Hahn, ordförande Coompanion Sverige.

Beskrivning av seminariet

Debatten om aktörer i välfärden handlar oftast om vinst. Som producent av välfärdstjänster är kooperativa företag ganska få, men borde spela en självklar roll. Coompanion, Arenagruppen, Fores och HSB Omsorg diskuterar de värderingsdrivna aktörernas roll inom svensk välfärd för verklig mångfald.

Den kooperativa idén handlar om engagemang, demokrati och hållbarhet. I Sverige har det kooperativa arbetssättet visat sig fungera inom i synnerhet välfärdsområdet. Men varför startas det då inte fler kooperativa företag i välfärden? Är det för att det är okänt bland investerare, politiker och beslutsfattare? Eller är det attityden, att det inte går att driva företag utan att ha vinst som primär drivkraft? Vilka är utmaningarna?

Tankesmedjorna Arenagruppen och Fores vill båda se en mångfald av aktörer som bidrar på olika sätt i välfärdsdebatten. Arenagruppen har under våren lyft välfärdsdebatten på olika sätt. Fores är en av initiativtagarna till ”Uppdrag välfärd” som handlar om hur vi ska utföra, organisera, styra och utvärdera framtidens välfärdstjänster. HSB omsorg erbjuder vård och omsorg på entreprenad och i egen regi inom hemtjänst, äldreboenden och hushållsnära tjänster i Stockholmsregionen. HSB omsorg är en del av den kooperativa HSB-rörelsen.

15:30 – 16:00: Sociala företag – arbetsmarknadsåtgärd eller vägen till arbete?

Plats: Odd Fellow, Nunnegränd 4

Arrangörer: Coompanion och Europeiska socialfondens temagrupp Entreprenörskap och Företagande

Medverkande:
Hanna Berg, Mellanmålet. Morgan Eriksson. Ebba Sellström, Projkektledare, Europeiska socialfondens temagrupp
Entreprenörskap och Företagande. Ingrid Bexell Hultén, Moderator, Coompanion.

Att bo i rätt kommun, och möta rätt handläggare – har det blivit viktigare än de många arbetsåtgärder som finns? Och hur viktigt är det för unga människor att ingången till arbetslivet antingen sker via ett arbetsintegrerande socialt företag eller andra sorters företag?

Beskrivning av seminariet

Erfarenheten av att finnas i ett utanförskap är egentligen viktigare än ålder, etnicitet eller kön. Ju längre tid man är utanför, desto längre tid krävs för att komma in. Att bo i rätt kommun, och möta rätt handläggare – har det blivit viktigare än de många arbetsåtgärder som finns? Och hur viktigt är det för unga människor att ingången till arbetslivet sker via ett arbetsintegrerande socialt företag eller andra sorters företag?

Välkommen till ett samtal med Hanna Berg och Morgan Eriksson, båda med erfarenheter av långtidarbetslöshet och av det arbetsintegrerande sociala företagandet som en väg till stadigvarande arbete. Deltar gör också Ebba Sellström, projektledare för Europeiska socialfondens temagrupp Entreprenörskap och Företagande. Samtalsledare är Ingrid Bexell Hultén, Coompanion.

Efter samtalet kommer Magnus Stridh från Arbetsförmedlingen, Gordon Hahn, ordförande Coompanion Sverige och Arianne Rodert, ledamot i EESK reflektera och analysera kring socialt företagande och om Sveriges och EU:s roll.

18:00-20:00

Kooperativt mingel. Musik, tilltugg och alkoholfri dryck.

 

Måndag 30 juni

13:00 – 14:20 Demokratiska vinster i välfärden – tas möjligheterna med idéburen vård, skola och omsorg tillvara?

Plats: Frälsningsarmén, Krukmakarens hus, Mellangatan 21 (Oscarssalen)
Arrangör: Famna, Coompanion, RIO, Folkbildningsförbundet och Idéburen skola
Beskrivning av seminariet
Hur kan välfärden ta till vara de ekonomiska, sociala och demokratiska värden som idéburna aktörer inom den sociala ekonomin bidrar med? Vad gör EU på området? Ligger Sverige efter? Det är frågor som diskuteras i seminariet med EU-parlamentariker, svenska politiken och företrädare för media.Varje dag, året runt, bedrivs vård, skola, folkbildning och social omsorg av idéburna organisationer och kooperativa företag. Det är en bred och omfattande verksamhet, och trenden är att de idéburna välfärdstjänsterna växer i omfattning. EU-institutionerna driver också på för att den sociala ekonomin ska kunna ta större plats. Samtidigt fokuserar välfärdsdebatten i Sverige, oavsett om den tar plats i media eller i politiken, nästan uteslutande på offentliga myndigheter och kommersiella företag. Varför är det så? Hur kan välfärden ta till vara de ekonomiska, sociala och demokratiska värden som den sociala ekonomin bidrar med? Vad gör EU på området? Ligger Sverige efter?

Medverkande:
Jens Nilsson, EU-parlamentariker, Socialdemokraterna. Heidi Avellan, Ledarskribent, Sydsvenskan. Håkan A Bengtssopn, VD, Arenagruppen. Anne-Marie Brodén, Riksdagsledamot, Moderaterna. Mattias Lundberg, Moderator.
Kontaktperson:  Anita Olsson, Famna, 0736541451

Torsdag 3 juli

8.00-9.15 Hur arbetar vi med hållbart kapital till lokal utveckling och sociala entreprenörer?

Plats: Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3 (tidigare Högskolan), sal B23

Arrangör: Ekobanken, JAK Medelmsbank, Hela Sverige Ska Leva och Coompanion Sverige.

Beskrivning av seminariet

Hur kan företag med inriktning på människa och miljö förverkliga sina affärsidéer? Ett koncept för rådgivning och finansiering diskuteras – är det vad som behövs för en hållbar framtid? Mikrofonden är en av dessa nya möjligheter.

Medverkande: Annika Laurén, VD, Ekobanken. Sammy Almedal, VD, JAK Medlemsbank. Ulla Herlitz, VD, Mikrofonden Sverige. Kristina Herngren, VD, Coompanion Sverige. Staffan Bond, Verksamhetsansvarig, Hela Sverige Ska Leva. Alexander Ingster Hofgren, moderator, Coompanion/JAK Medlemsbank.

Dela