22 augusti 2013

Coompanion premierar sex innovativa och spännande företag

Coompanion är företagsrådgivaren för alla som vill starta kooperativa företag. Vi finns på 25 platser i hela landet – i stort sett ett Coompanion i varje län.

Vi är en av tre nationella aktörer som distribuerar VINNOVA:s innovationscheckar under 2013.* Nu har andra omgången checkar delats ut till sex stycken innovativa och spännande företag.

För att kunna söka och kanske få en innovationscheck från Coompanion är att företaget ska ha minst tre anställda, ha bedrivit verksamhet i minst ett år, ha försäljningsintäkter och vara registrerat i Sverige. Alla företagsformer har varit välkomna, men företag som är kooperativa och vill samverka har prioriterats.

Nedan listas företagen som fått en innovationscheck denna andra omgång och motiveringen till det:

Campus ReDesign
‘Plug & Teach’ är en intressant tjänsteinnovation som kommer att förenkla nuvarande webbcampustjänster för befintliga och nya kunder. Idén är att snabbt skapa attraktiva lärupplevelser online. Kunderna är konsulter och utbildare inom ekologiskt och socialt hållbar utveckling, och de vill kunna ‘Plug’ (plugga in) sin kunskap, och använda den för att ‘Teach’ (undervisa) sina respektive kundgrupper det vill säga ‘Plug&Teach’.

Ingebo Hagar – kretsloppsby
Ingebo Hagar ska som modellby utgöra en kompetensnod för utbildning och inspiration kring praktik och konkreta handlingar för hållbart boende, brukande av jord och skog och en hållbar livsstil. I Ingebo tar man ett helhetsgrepp på begreppet hållbar utveckling såväl miljömässigt som socialt och ekonomiskt genom att gå från ord till handling. Byborna delar på resurser och skapar inkomstmöjligheter och försörjning på ett sätt som inte är tärande. Istället förs resurser tillbaka till marken de brukar.

GrönaSak
GrönaSak är ett kooperativ som vill ta fram en ny odlingsteknik – så kallad aeroponisk odling – som innebär att odla i fuktmättad luft, istället för jord. Odlingstekniken används inte än i Sverige,

Fördelen med metoden i ett nordiskt klimat är att grödorna växer snabbare och avkastningen blir större än konventionell (hydroponisk) odling. Med konstljus går det även att skörda på vintern.  Metoden gör det möjligt att odla och skörda året runt samt skapa nya produkter. På kort sikt vill företaget förbättra lönsamheten och arbetsvillkoren i kooperativet. På lång sikt kan metoden bidra till ett mer ekologiskt, socialt och ekonomiskt jordbruk.

Basic Care Unit
Basic Care Unit har hemtjänst, omsorg och hushållsnära tjänster som sin specialitet. Med hjälp av innovationschecken ska Basic Care Unit ta fram ett unikt system som gör det möjligt för framförallt hemtjänstföretag att administrera, planera, schemalägga och journalföra sin verksamhet i ett och samma system. Systemet är tänkt att utgå från vårdtagarens behov för att säkerställa kvalitén och genomförandet. Med sitt system vill Basic Care skapa ett enklare och effektivare arbete hos hemtjänstföretaget. Det innebär fler timmar hos vårdtagaren, liksom förbättrad information mellan vårdtagare, hemtjänstföretag och anhöriga.

Consumentor
Consumentor utvecklar verktyg och tjänster för hållbar utveckling. Affärsidén är att gynna hållbar konsumtion och produktutveckling genom samverkan mellan konsumenter, företag och rådgivare. Consumentor ska vidareutveckla informationssystemet Shopgun med hjälp av sin innovationscheck. De vill också kunna erbjuda nya företagstjänster för att lyfta fram miljövänliga och hållbara produkter på marknaden.

PREO Sweden
PREO är ett innovationsföretag som levererar egna högkvalitativa digitala tjänster. Det görs genom att mixa hög kompentens och innovation med kreativitet.

PREO Sweden ska tillsammans med ungdomar från Rinkebyakademien undersöka behov, utveckla problematiken, identifiera olika behovsområden och skapa tjänster och funktioner kring ett kommunikationsmedium som inte finns på marknaden i dag. Denna kanal baseras primärt på en funktion som ska förbättra och effektivisera kommunikationen mellan människor.

* Satsningen med innovationscheckar är ett led i arbetet med att förbättra innovationsklimatet i Sverige och ge företag med tillväxtpotential möjlighet att vässa sin innovationsförmåga. Det kan handla om nya produkter, tjänster, affärsmodeller, processer, nya organisatoriska lösningar och partnerskap.

Dela