7 januari 2014

Den nykooperativa ekonomin är ett alternativ

Framför allt yngre entreprenörer tänker företagande på ett helt nytt sätt. Starka värderingar som demokrati, lika värde och personligt ansvar är viktigare än maximerad vinst. Trenden är att dela och att det är tillsammans en bättre värld skapas. Den ekonomiska föreningen och de kooperativa värderingarna är därför relevanta för den unga generationens företagare.

Minst lika viktiga är dessa värderingar för välfärdsföretag inom vård, omsorg och skola. I Sverige diskuteras vinst i välfärden. Å ena sidan framhålls privata lösningar, å andra sidan det offentliga. Men det är dags att omdefiniera vad ekonomisk utveckling innebär och gå mot en inkluderande ekonomi, där den nykooperativa ekonomin är ett alternativ. Så sker på många håll i Europa, och så bör ske också i Sverige.

Coompanion har varit med och startat många välfärdsföretag på kooperativ grund som efter några år vuxit sig starka. Fröja gynekolog- och barnmorskemottagning till exempel, som har funnits i 20 år. De korades till Årets kooperativ i Sverige 2013 med motiveringen: (–)ett fint exempel på hur vinst i välfärden, när den skapas i ett kooperativ, blir till mer och ännu bättre verksamhet till gagn för brukare och uppdragsgivare. Överskottet återinvesterats i verksamheten, inte minst i kompetensutveckling.

Eller personalkooperativet Språkskolan i Umeå. Vid senaste besöket av Skolinspektionen imponerade Språkskolan med sina ambitiösa och verbala elever med betyg som ligger över det nationella snittet. Lärarna är kompetenta, insatta och rektor driver verksamheten framåt mera än vad lagstiftningen kräver.

I Offerdal utanför Östersund är drygt 600 av byns invånare ägare av byns Hälsocentral. De som bor i Offerdal är med och påverkar och har insyn i verksamhetens alla delar, vilket skapar sann delaktighet. Medborgarägda Offerdals hälsocentral kan växa och utvecklas utifrån de behov som ortens medborgare har. Och den stora vinsten är att Hälsocentralen finns för dem.

Vi har många fler berättelser om hållbara och innovativa företag inom den nykooperativa rörelsen. Vi vill också delta i diskussionen kring vinst i välfärden för att lyfta fram andra perspektiv och möjligheter. Vi kommer under 2014 synas och höras, för det kooperativa företagandet är i växande och det tänker vi synligöra på olika vis.

Kooperativa företag är hållbara, och hållbarhet handlar om att se till dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att se till sina behov.

Gordon Hahn, ordförande Coompanion Sverige

Kristina Herngren, VD Coompanion Sverige

Dela