29 april 2020

Har ni behov av kompetensutveckling till följd av coronakrisen?

Nu kan permitterad, varslad och anställd personal inom ekonomiskt utsatta branscher få möjlighet till kompetensutveckling inom ett ESF-projekt som Coompanion söker. Det är kostnadsfritt och kräver ingen medfinansiering från deltagande organisationer.

Coompanion Sverige planerar för att inom ramen för projektet kunna ge ett hundratal företag och organisationer i hela landet möjlighet till skräddarsydda utbildningar under ett drygt år med start i september.

Projektet inleds i juni till september med en planeringsfas. Analyser påbörjas då, och kommer fortsätta under hösten. Utifrån analyser och kontakter med er under planeringsfasen kommer de exakta villkoren för deltagande fastställas, med målet att skapa ett flexibelt och brett erbjudande till er och övriga företag.

Vill ni vara med?

Har ni behov pga coronakrisen och vill ta del av kompetensutvecklingen, behöver vi få svar av er senast måndag 4/5 klockan 24.00.

Genom att ni svarar på enkäten via knappen nedan registrerar vi er som deltagande organisation i projektet.

De frågor vi nu behöver svar på är:

Namn, organisationsnummer, kontaktperson/uppgifter, antal anställda, antal permitterade, antal varslade och gärna vad ni ser för kompetensinsats ni behöver.

Kontakta oss vid ytterligare frågor:

Sara Isaksson sara.isaksson@coompanion.se, 070-142 66 08

Sven Bartilsson, 070-574 54 44

Ansök här

Dela