1 april 2019

Nu söker vi nyanlända entreprenörer i storstäderna

Jobbar du med nyanlända eller är du nyanländ entreprenör i Sverige?

Projektet Next Step into a new country drivs av Coompanion Sverige och riktar sig till nyanlända entreprenörer i hela Sverige. Det är möjligt genom finansiellt stöd från JP Morgan Chase Foundation.

Next Step hjälper nyanlända entreprenörer att öka omsättningen, hitta finansiering och skapa nya anställningar i sina företag. Fram till sommaren 2020 ska Next Step öka tillväxten i företag som drivs av nyanlända.

Se filmen om Next step på arabiska med engelska undertexter och läs mer om projektet här!

 

Var med när Next Step besöker Stocholm 9/4, Göteborg 10/4 och Malmö 11/4

 

För mer information om dagen i Göteborg se här eller skicka mejl till golsa@coompanion.se.

Mer information om dagen i Stockholm och Malmö kommer snart!

Dela