18 december 2013

Upprop för landsbygden och den lokala utvecklingen

Nedanstående upprop för landsbygden och den lokala utvecklingen har skickats till statsministern och landsbygdsministern.

Fredrik Reinfeldt, Statsminister

Eskil Erlandsson, Landsbygdsminister

Stockholm 17 december 2013

Det är med stor oro som vi, representanter för undertecknande organisationer, tagit del av beslutet om att stoppa den del av landsbygdsprogrammet som direkt berör den ideella sektorn.

Vi är många som allvarligt funderar på om regeringen verkligen insett konsekvenserna av beslutet. Vi är stolta över att ha skapat massor av företag och jobb genom satsningarna i landsbygdsprogrammet, men nu ser det illa ut.

I gles- och landsbygd finns sällan några riskkapitalister eller etablerade banker som vågar satsa på utveckling. Men landsbygdsprogrammet har gett möjligheter till investeringar i nya verksamheter och företag. Att stoppa landsbygdsprogrammet bidrar till avveckling och ökad urbanisering.

Den ideella sektorn är ofta motorn i bygden. Föreningen eller byalaget svarar för många funktioner som samhället gemensamt tar ansvar för i staden, men inte på landet. Här finns service för äldre och föreningsdrivna ungdomsgårdar. Här drar de lokala grupperna fiber och bygger för framtiden. De stimulerar entreprenörskap och startar själva företag inom många områden. De driver integrationsprojekt och ställer om till hållbara bygder. Den självklara mötesplatsen för byn eller lokalsamhället finns i föreningen.

Inom Leader sker ett fruktbart samarbete mellan ideell, privat och offentlig verksamhet, främst kommunerna. Det här rivs nu ner genom regeringens missriktade spariver. Vart tog de ambitiösa planerna på Lokalt ledd utveckling (CLLD) vägen?

Genom att ta bort viktiga möjligheter för den ideella sektorn att få stöd för att driva sin utvecklande verksamhet, så avrustas landsbygden. Här har skapats arbetstillfällen, men många kastas nu ut i osäkerhet på en närmast obefintlig arbetsmarknad. Företag, som med hjälp av programmet etablerats på landsbygden, riskerar att tappa kunder och avvecklas. Dessutom tvingas den ideella sektorn att dra ner på sin service i lokalsamhället, och därmed påskyndas avvecklingen av svensk landsbygd.

Vi vill inte vara med om det här. Vi ska ha utveckling! Vi ska ha en hållbar landsbygd som i nära samverkan med staden skapar underlag för företagande och ger goda möjligheter för atthela Sverige ska leva.

Vi tar därför initiativ till ett landsbygdsupprop för att tydligt påvisa att vi är upprörda över att landsbygdsprogrammet stoppas. Vi hoppas slippa starta ett landsbygdsuppror.

Annika Nilsson, förbundssekreterare ABF

Sven Lindgren, ordförande Civilförsvarsförbundet

Gordon Hahn, ordförande Coompanion

Calle Nathanson, VD Folkets Hus och Parker

Åse Blombäck och Staffan Nilsson, ordförande Hela Sverige ska leva

Bengt Almkvist, ordförande Skärgårdarnas Riksförbund

Johnny Nilsson, förbundschef Studiefrämjandet

Birger Svanström, ordförande Sveriges Hembygdsförbund

Dela