Seminarium om handlingsplan för den sociala ekonomin

EU-kommissionens handlingsplan för social ekonomi (från 2021) har resulterat i en rådsrekommendation om hur medlemsländerna kan stärka den sociala ekonomin. Rekommendationen hade i rådet även stöd från den svenska regeringen. Så, hur ska den nu realiseras i Sverige?

Coompanion och Skoopi tillsammans med EU-kommissionens representation i Sverige, bjuder in till ett seminarium om handlingsplanen för den sociala ekonomin. Fokus för seminariet är frågan om hur rekommendationen kan förverkligas för den sociala ekonomin i Sverige, med intressanta inspel från ett europeiskt perspektiv.

Ett av de tydligaste målen med rekommendationen är att utsatta grupper ska bli en del av arbetsmarknaden men även att öka den sociala ekonomins andel av olika samhällstjänster. Då regeringen har signerat rådsrekommendationerna ska nu en nationell handlingsplan tas fram. I detta arbete är det viktigt att även mobilisera regioner och kommuner, främst utifrån deras tillväxt och utvecklingsuppdrag.

Under seminariet kommer du att få ta del av förslag till åtgärder som vi anser prioriterade i en svensk kontext.

När: 10 april 9.30-12 (fika med tilltugg från 9.00, mingellunch 12.00)
Var: Europahuset, Regeringsgatan 65 i Stockholm

Antalet platser är begränsat, anmäl dig snarast via mejl till anmalan@skoopi.coop.

Seminariet går även att följa digitalt genom anmälan med mejl till digitalt@skoopi.coop.

Program

Moderator: Gordon Hahn, Coompanion
Incheckning och fika med tilltugg från kl 9.00
9.30 – 9.40 Välkomnade av EU-kommissionens svenska representation
9.40 – 10.30 Vikten av att stärka den sociala ekonomin. Medverkande: Andriana Sukova, DG EMPL, EU Commission, Patrizia Bussi VP Social Economy Europe, Melis Aslan, OECD
10.30 – 10.40 Paus
10.40 – 10.50 Våra förslag på prioriteringar i en svensk kontext
10.50 – 11.05 Hur kommer rekommendationen användas i Sverige?
11.05 – 12.00 Paneldialog om vad som nu behöver göras
12.00 Mingellunch

Delar av seminariet är på engelska.

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!