Tiny house och småhusbyar – Bygglov och planprocesser för minihuskluster i stad och på landsbygd

Kan småhusbyar eller Tiny House-byar vara en del av hållbar platsutvecklingen i din kommun? Ett sätt att locka nya invånare, revitalisera landsbygden, demo-kratisera bostadsmarknaden och kreativt förtäta oanvändbara platser i staden. Tiny houserörelsen är en internationell egnahemsrörelse för invånare med mindre plån-böcker, för unga, för landsbygden och inte minst möjliggörande för nya boendeformer.

Digitalt seminarium på zoom 

Datum: Torsdag 5 maj
Tid: 14.00-15.30 

Anmäl dig här (länk)

Medverkande: 

Tinna Harling Ordförande och arkitekt för Egnahemsfabriken och f.d. planarkitekt på Tjörns kommun 

Caroline Bergman byutvecklare, småhusbybyggare i Uddebo och ordförande i Ekobyarnas Riksorgani-sation 

Dan Melander verksamhetsledare Bobini innovationsverkstad och initiaivtagare till förslag för Tiny House living lab i Göteborg. Fler medverkande kan tillkomma. 

Projektet Små hus som verktyg för hållbart byggande och platsutveckling, samt Bygg- och Bo-gemenskaper i Dalsland, bjuder in till ett digitalt seminarium riktat till bygglovshandläggare, planarkitekter, kommunpolitiker och allmänt intresserade, för att fördjupa sig i hur småhus-kluster skulle kunna införlivas planmässigt i lokal utveckling på landsbygd och i staden. Vi tit-tar på hinder och möjligheter med miniekobyar som lokal platsutveckling och vänder och vri-der på plan- och bygglagen. 

Arrangörer: Coompanion Göteborgsregionen, Egnahemsfabriken, Byar&Kvarter, Bobini Innovationsverkstad, Dalslands Folkhögskola, Projekten Små hus som verktyg för hållbart byggande och platsutveckling, samt Bygg och bogemenskaper i Dalsland. 

Datum

05 maj 2022
Expired!

Tid

14:00 - 15:30

Lokal tid

  • Tidszon: Europe/Stockholm
  • Datum: 05 maj 2022
  • Tid 14:00 - 15:30

Mer info

Anmäl dig här!
Anmäl dig här!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!