Välkommen till Community Talk – Ditt Forum för Samhällsnyttiga Samtal!

”English below

Var med och skapa lösningsfokuserade samtal om aktuella samhällsutmaningar

Community Talk bjuder vi in dig till en tankeväckande kväll fylld av insiktsfulla samtal om de mest brådskande samhällsfrågorna. Genom att samla eldsjälar, entreprenörer och visionärer, skapar vi en plattform för konstruktiva diskussioner, nya insatser och idéutbyte kring ämnen som skulle kunna handla om:

🌱 Hållbarhet och miljövård

🏫 Framtidens utbildning och kompetensutveckling

🌐 Teknologins roll för samhällsutveckling

🤝 Inkludering och mångfald

🌍 Globala hälsoutmaningar

Varför delta?

Ditt deltagande på Community Talk ger dig inte bara möjligheten att ta del av djupgående insikter, utan också att vara en aktiv del av diskussionen. Tillsammans utforskar vi lösningar och strategier som kan forma en mer hållbar och inkluderande framtid.

Anmäl dig nu!

Registrera dig på Community Talk genom ”anmälan”. Här kan du säkra din plats och ta del av detaljerad information om schemat och ämnen som kommer att diskuteras. Antalet platser är begränsat, så anmäl dig i god tid för att garantera din närvaro.

Dela med dig av Community Talk!

Använd hashtaggen #CommunityTalkKronoberg på sociala medier för att delta i samtalet online och dela dina tankar och insikter. Genom att sprida kunskapen och idéerna som presenteras på Community Talk, kan vi tillsammans bidra till positiva förändringar och en mer medveten samhällsutveckling.

Vi ser fram emot att välkomna dig till Community Talk och dela en kväll av inspirerande och samhällsnyttiga samtal. Varmt välkommen!

Under eventet är det fritt fram att prata på engelska eller svenska. Viktigast är att du känner dig bekväm!

Welcome to Community Talk – Your Forum for Societal Conversations!

Discover Solution-Focused Dialogues on Current Societal Challenges

At Community Talk, we invite you to a thought-provoking evening filled with insightful discussions on the most pressing societal issues. By gathering passionate individuals, entrepreneurs, and visionaries, we create a platform for constructive conversations, new initiatives, and idea exchange on topics such as:

🌱 Sustainability and Environmental Care

🏫 Future Education and Skill Development

🌐 The Role of Technology in Societal Advancement

🤝 Inclusion and Diversity

🌍 Global Health Challenges

Why Participate?

Your involvement in Community Talk not only provides you with the opportunity to gain profound insights but also to be an active part of the conversation. Together, we explore solutions and strategies that can shape a more sustainable and inclusive future.

Register Now!

Sign up through the link. Here, you can secure your spot and access detailed information about the schedule and topics to be discussed. The number of seats is limited, so register well in advance to guarantee your presence.

Share Your Experience!

Use the hashtag #CommunityTalkKronoberg on social media to join the conversation online and share your thoughts and insights. By spreading the knowledge and ideas presented at Community Talk, we can collectively contribute to positive changes and a more conscious societal development.

We look forward to welcoming you to Community Talk and sharing an evening of inspiring and socially impactful conversations. Warmly welcome!

During the event, feel free to speak in English or Swedish. The most important thing is that you feel comfortable!

Mer om våra event hittar du HÄR!

tillväxtverket

I samarbete med:

Nyföretagarcentrum

Drivhuset

Datum

18 okt 2023
Expired!

Tid

18:00 - 20:00

Lokal tid

  • Tidszon: Europe/Paris
  • Datum: 18 okt 2023
  • Tid 18:00 - 20:00

Platser

Coompanion Kronoberg
Södra Järnvägsgatan 4A, 352 29 Växjö
Anmälan / Sign up here
Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!