Välkommen till en seminarieserie för dig som vill lära dig mer om civilsamhället! - Coompanion
Lär dig mer om civilsamhället

Välkommen till en seminarieserie för dig som vill lära dig mer om civilsamhället!

Vi träffas vid fyra tillfällen och fördjupar vår kunskap om civilsamhället utifrån olika perspektiv och exempel. Seminarieserien riktar sig främst till dig som är förtroendevald i kommun eller region och till dig som är tjänsteperson inom offentlig sektor.

Seminarierna genomförs digitalt och deltagandet är kostnadsfritt. Anmäl dig till hela eller delar av seminarieserien! Sista dag för anmälan är 7 januari 2022.

Seminarium I 14 januari kl. 09.3011.30

Tema: Civilsamhället i teori och praktik. Och hur ser det ut i Kronobergs län?

Seminarium II 28 januari kl. 09.3011.30

Tema: Social innovation i Sveriges civilsamhälle

Seminarium III 18 februari kl. 09.3011.30

Tema: Vad har vi för nytta av civilsamhället?

Seminarium IV 11 mars kl. 09.3011.30

Tema: Konkreta modeller för samverkan med civilsamhället

Mer information om de olika seminarierna:

Seminarium I 14 januari kl. 09.30-11.30

Tema: Civilsamhället i teori och praktik. Och hur ser det ut i Kronobergs län?
Värd: Region Kronoberg
Föreläsare: Pelle Åberg, lektor och docent vid Ersta Sköndal Bräcke högskola och Mattias Larsson, verksamhetschef för NÄTVERKET – idéburen sektor Skåne
Beskrivning: Vad är ”det civila samhället”, hur ser relationen till det offentliga ut och vad är trenderna inom civilsamhället framöver? Det är sådant som kommer att tas upp under seminariet utifrån den forskning som finns. På seminariet presenteras även den kartläggning som gjorts av civilsamhället i Kronoberg. Kartläggningen fokuserar på att beskriva den det organiserade civilsamhället i siffror. Det handlar om antal organisationer i Kronoberg, utbredning i kommunerna samt dess olika juridiska former och verksamheter.

Seminarium II 28 januari kl. 09.30-11.30

Tema: Social innovation i Sveriges civilsamhälle
Värd: Region Kronoberg
Föreläsare: Malin Lindberg, professor vid Luleå tekniska unversitet
Beskrivning: Med sin mångfald av föreningar, stiftelser, kooperativ och andra organisationer har Sveriges civilsamhälle en lång tradition av att utveckla nytänkande lösningar på olika samhällsutmaningar, ofta i samverkan med andra samhällsaktörer. Vid presentationen beskrivs praktiska exempel och aktuell forskning om detta. Särskilt uppmärksammas hur offentliga aktörer kan stötta civilsamhällets innovationskraft genom samarbeten, finansiering, rådgivning med mera.

Seminarium III 18 februari kl. 09.30-11.30

Tema: Vad har vi för nytta av civilsamhället?
Värd: Coompanion
Föreläsare: Anders Jönsson, senior advisor Coompanion och Nina Englund, verksamhetsledare Coompanion Kronoberg.

Beskrivning: Vi ger en fördjupad inblick i hur civilsamhällets organisationer bidrar till en positiv utveckling av näringsliv och offentlig sektor i Kronobergs län. Seminariet syftar till att synliggöra civilsamhällets roll för demokratin, medborgarna och entreprenörskapet.

Seminarium IV 11 mars kl. 09.30-11.30

Tema: Konkreta modeller för samverkan med civilsamhället
Värd: Coompanion
Föreläsare: Anders Jönsson, senior advisor Coompanion och Nina Englund, verksamhetsledare Coompanion Kronoberg.
Beskrivning: Grundläggande juridiska aspekter av idéburet offentligt partnerskap (IOP), möjligheter och utmaningar samt konkreta exempel från länet. Seminariet syftar till att förklara innebörden av IOP och reserverade upphandlingar.


I samarbete med

Se fler av våra event här

Datum

14 jan 2022 - 11 mar 2022

Tid

Fyra tillfällen
09:30 - 11:30

Lokal tid

  • Tidszon: America/New_York
  • Datum: 14 jan 2022 - 11 mar 2022
  • Tid 03:30 - 05:30
Anmäl dig här

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Translate »