Värdeskapande styrelsearbete för ekonomiska föreningar

Värdeskapande styrelsearbete för ekonomiska föreningar

Utbildning 16 oktober och 9 november i Trollhättan

Med den här utbildningen vill vi engagera och vässa styrelseledamöter eller blivande ledamöter. Den uppmuntrar till nya arbetsformer och utveckling av att ingå i en styrelse. 

Träff 1

 • Grunderna för ett värdeskapande styrelsearbete med föreningens stadgar som utgångspunkt
 • Den demokratiska processen i en förening och fördelningen mellan stämma, styrelse och operativ verksamhet
 • Ansvar och roller för både styrelse och enskild ledamot
 • Mål och strategiarbete, en grund
 • Några viktiga styrande dokument som t.ex. styrelsens arbetsordning och vd/vl-instruktion

Träff 2

 • Gruppdynamik med spelregler för arbetsglädje och effektivitet
 • Härskartekniker
 • Styrelsens sammansättning för bästa resultat
 • Effektiva och inkluderande möten, alternativa mötesformer
 • Önskemål från deltagarna

Målet med utbildningen är att du efteråt kan agera mer professionellt, effektivt och aktivt i styrelsearbetet. Utbildningen ger en god kunskap om hur en styrelse bör vara sammansatt för att arbeta på ett modernt och effektivt sätt. Det handlar om struktur, planering och om rätt prioriteringar för att fatta bra beslut. Det handlar också om kompetensfördelning i styrelsen och om gruppdynamik.

Målet med utbildningen är att skapa ett engagemang, ansvarstagande och samarbete bl.a. med arbete kring styrelsens verksamhetsmål. Vi lägger stor vikt vid att deltagarna övar på praktiska styrelsekunskaper och drar nytta av varandras kompetenser på ett fördelaktigt sätt, ser olikheterna och tillsammans kan fatta de bästa besluten.

Utbildningens innehåll och upplägg

Utbildningen är uppdelad på två tillfällen med några veckors mellanrum.
Deltagarna får mellan tillfällena en uppgift.

Kurstider & plats

16 oktober kl. 16.30 – 20.00
9 november kl. 16.30 – 20.00 

Båda tillfällen hålls i Trollhättan

Utbildningsledare

Ann Uggla, verksamhetsledare Coompanion Fyrbodal

Karina Lindgren, styrelsens ordförande Coompanion Fyrbodal

Pris

500 kr per deltagare (250 kr för medlemmar i Coompanion Fyrbodal)

Anmälan

Vi behöver din anmälan senast den 8 oktober. Klicka här för att anmäla dig!

Datum

16 okt 2023 - 09 nov 2023

Tid

16:30 - 20:00

Lokal tid

 • Tidszon: Europe/Stockholm
 • Datum: 16 okt 2023 - 09 nov 2023
 • Tid 16:30 - 20:00

Mer info

Anmäl dig här!

Arrangör

Coompanion Väst
Webbplats
https://www.coompanion.se/vast
Anmäl dig här!
Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!