Foto: Region Gotland/Peter Häggbom Norrby

 

Coompanion i Almedalen 2019

Vi ses på Almedalsveckan i sommar! En viktig chans för oss att tillsammans lyfta kooperationens viktiga roll i samhället för beslutsfattare och andra besökare.

 

Programpunkter

social ekonomi

Har politikerna konkreta förslag för den sociala ekonomin?

1 juli 2019, 15:30-16:30

Vad vill egentligen de politiska partierna göra för att stimulera den sociala ekonomin i Sverige? Vad har de för konkreta förslag för att idéburna verksamheter och kooperativ ska kunna nå sin fulla potential – och än bättre kunna bidra till en hållbar samhällsutveckling?

Läs mer

av egen kraft

Av egen kraft – kan sociala företag bidra till ett hållbart samhälle?

2 juli 2019, 09:00-10:00

I södra Europa är socialt företagande en del av näringslivet. Varför ligger Sverige efter? Medverkande är bland annat Thomas J. Gustafsson, verksamhetschef på Coompanion Gotland.

Läs mer

finansiering av sociala innovationer

Finansiering av sociala innovationer?

2 juli 2019, 10:00-10:50

Olika former av socialt entreprenörskap och företagande får en alltmer betydande roll i samhällsutvecklingen. För att kunna utveckla sociala innovationer och få dem att växa behövs tillgång till kapital. Men idag upplever många sociala företag att det är svårt att få tag i finansiering.

Läs mer

bygga sitt drömboende tillsammans

Hur kan vi främja byggemenskaper tillsammans och varför bör vi göra det?

2 juli 2019, 11:00-11:50

En byggemenskap är en grupp människor som utifrån sina egna ambitioner tillsammans planerar, låter bygga och använder en byggnad. Vi reder ut begreppen och visar hur kommuner, staten, byggarna och bankerna tillsammans med byggrupperna kan skapa en mångfald av bostadslösningar.

Läs mer

kooperativt företagande

Behövs kooperativt företagande i Sverige?

2 juli 2019, 15:30-16:30

Kooperativt företagande har i 200 år löst samhällsutmaningar. Med digitala, kollaborativa och globala trender är den kooperativa idén är mer aktuell än någonsin. Demokratiskt ägande och utveckling tillsammans är hett. Hur kan vi skapa bättre förutsättningar för kooperativt företagande i Sverige?

Läs mer

kooperativt företagande är framtiden

Framtidens företagande – är det kooperativt?

3 juli 2019, 09:30-10:30

Gig-ekonomin fortsätter att växa. Hur tar vi bäst vara på våra drivkrafter och talanger för att skapa en arbetsmarknad där fler mår bra och känner ägandeskap kring vårt arbete. I en tid då allt fler unga säger att de hellre vill skapa företag tillsammans än själva – kan kooperativ vara en lösning?

Läs mer

almedalsmingel

Almedalsmingel – social innovation

3 juli 2019, 20:00-22:00

För nionde året i rad bjuder Mötesplats Social Innovation, tillsammans med Coompanion Sverige, Malmö stad, Reach for Change och Vinnova, in till Almedalens populära mingel för social innovation, socialt entreprenörskap och socialt företagande. Spännande möten, inspirerande pitchar av entreprenörer, innovatörer och beslutsfattare – med fokus på att göra skillnad.

Läs mer

klimatneutrala städer

Medborgarengagemang för klimatneutrala städer — hur kan vi lätta på klimattrycket?

4 juli 2019, 16:00-16:45

Kan digitala plattformar för mer klimatsmarta vardagspraktiker bidra till en mer hållbar Almedalsvecka? Besökare under veckan ska transportera sig, få boende och en praktisk vardag. Miljö- och klimatbelastningen ökar påtagligt med massor av människor på en liten plats.

Läs mer