Vi förmedlar innovationscheckar

innovationscheck_stillaHar ert kooperativa företag en idé om en produkt eller tjänst där ni behöver undersöka potentialen innan ni vågar ta nästa steg?

Kooperativa företag med upp till 250 anställda kan få en check värd upp till 100 000 kronor för att pröva en god idé som annars inte skulle vidareutvecklas.

Checkarna ska användas för att köpa extern hjälp från forskningsinstitut, universitet, högskolor eller privata konsulter. Till exempel handlar det om att undersöka innovativa och nya affärsmodeller, produkter, tjänster och processer.

Det kan också handla om nya organisatoriska lösningar och partnerskap, sociala innovationer, nya strategier, koncept eller idéer som möter olika behov i samhället på ett nytt sätt. Medlen får inte användas till ordinarie verksamhet.

Vem kan söka?

 • Kooperativa företag som har minst 3 anställda
 • Minst tre företag som samarbetar kooperativt (ett av företagen är sökande)
 • Ideella föreningar som driver näringsverksamhet och arbetar kooperativt

Med anställda jämställs:

 • medlemmar i ekonomiska föreningar
 • gemensamma operativa delägare
 • externa operativa personer som långsiktig uppbär ersättning från företaget

Bidrag för hantering av immateriella tillgångar- IP-check

Som litet eller medelstort företag kan ni även söka bidrag på upp till 100 000 kronor för att med hjälp av expertkompetens ta fram en strategi för att hantera era immateriella tillgångar.

Läs mer om IP-checkarna här!

Ladda ned information om checkarna här

Vinnova_RGBKrav på sökande kooperativa företag

 • Minst ett årsbokslut med intäkter från försäljning
 • Betydande nettoomsättning
 • Kooperativet får ej befinna sig på ekonomiskt obestånd.
 • Kooperativet ska ej tidigare erhållit en innovationscheck eller IP-check samt ej fått annan finansiering (mer än) > 50 000kr från VINNOVA de senaste 5 åren (2011-2015).
 • Den externa kunskapen ska vara specialistkompetens och bidra till att ett innovationsprojekt eller utarbetande av IP-strategi startas.
 • Checken får användas till innovationsprojekt i tidiga utvecklingsfaser eller utarbetande av IP-strategi. Ej till generell produktutveckling, projekten ska ha innovationshöjd.
 • Checken får inte användas till att finansiera den egna verksamheten, inköp av material, marknadsföring, säljaktiviteter eller för att söka patent eller andra immaterialrätter eller till intrångskostnader.
 • Företaget ska utvärderas med avseende på bl.a. tillväxtpotential och förmåga att implementera den externa kunskap som inhandlas.

Ansökningar tas emot till och med 20 mars

Ansökningar kan skickas in till och med 20 mars 2018 men gör det gärna tidigare då beslut tas löpande. Projekten ska avslutas senast 31 augusti 2018 och vara slutredovisade 30 september.

 

Ansökningen formuleras i samarbete med en av våra innovationscoacher!

För att ansöka ska du kontakta din regionala innovationscoach som du hittar kontaktuppgifter till här:

Blekinge Marianne Lundkvist 0732 08 18 80
Dalarna Maria Stenis  070-3555711
Fyrbodal Ann Uggla Flodin 705929095
Gotland Thomas Jertfeldt
Gävleborg Ulf Karlsson 070-3205410
Göteborg Joakim Keim 0703-02 33 65
Halland Kajsa Vik 705147765
Jämtland Anna Frestadius 070-280 62 44
Jönköping Marie Brander 0705-795920
Kalmar län Gudrun Einefors 072-9755733
Kronoberg Nina Englund 073-391 50 33
Norrbotten Roine Karlsson 070-6587975
Roslagen Bridget Wedberg 0708 479256
Sjuhärad Kerstin Hallenrud 0708 177239
Skaraborg Kristina Berneholm 0703-224618
Skåne Jonas Karlsson
Stockholm Emilia Darsell
Sverige Ingrid Bexell  0704-017188
Sörmland Marcus Bergh 070-4409818
Uppsala Anna Olsson 070-792 80 80
Värmland Anna Tyrén 070-688 74 58
Västerbotten Helen Nilsson 070 – 627 52 49
Västernorrland Susanne Vinderå 0705-911993
Västmanland Johan Larsson 070-6434398
Örebro Isabel Suarez 070-2090520
Östergötland Camilla Carlsson 733643740

 

Coompanion är en av Vinnovas förmedlare av innovationscheckar under 2015-18. Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet och driver program för att stärka innovationskraften inom flera samhällsområden och näringsgrenar.