Innovationscheckar

innovationscheck_stillaUnder sex år har Coompanion förmedlat Vinnovas innovationscheckar och bidrag för hantering av immateriella tillgångar.

Uppdraget är nu avslutat. De sista checkarna bereds nu slutligen av Vinnova och de sökande kommer inom kort att meddelas.

Under de tre år som uppdraget varat har vi sett många inspirerande initiativ och vi ser fram emot att synliggöra ett urval här.

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet och driver program för att stärka innovationskraften inom flera samhällsområden och näringsgrenar.