ASF Akademins digitala satsningar i höst

ASF Akademin fortsätter även i höst — på webben! I vår nya digitala satsning erbjuder vi fortsatt coachning för att öka försäljningen i de sociala företagen, en digital version av vår kvalitetssäkring av arbetsträning och andra insatser som företagen har nytta av.

Hoppa direkt till:

Ledarprogrammet
Kvalitetssäkring av arbetsträning/arbetsrehabilitering
Handledarträffar för ASF


arbetsträning

Ledarprogrammet får en fortsättning – utveckla ert säljarbete

Vi vill erbjuda deltagarna i ledarprogrammet och era företag fortsatt coaching! Detta för att ni ska kunna öka er kompetens i försäljning och utveckla er organisation mot ett strukturerat säljarbete.

Innehåll
I fortsättningen av Ledarprogrammet kommer grupper från företag runt om i landet coachas över nätet. Inför varje tillfälle får du förbereda dig genom att titta på en film som vi har producerat och mellan varje tillfälle får du en uppgift av coachen att göra tillsammans med gruppen. Vi kommer att forma grupper med företag som har likartade utmaningar i försäljningen

Start: september 2020

Omfattning
Under cirka tre månader genomförs tre webbinarium. Tre personer från varje företag deltar. Varje enskilt webbinarium är cirka två timmar, med en kortare rast. Vi räknar med att ni lägger en arbetsdag för att genomföra uppgifterna.

Anmäl ert företag »

 


arbetsträning

Kvalitetssäkring av arbetsträning – nu öppet för nya företag via webben!

Till hösten kommer vi att erbjuda insatsen Kvalitetssäkring av arbetsträning/arbetsrehabilitering helt digitalt. Vi vänder oss till dig som är handledare på ett arbetsintegrerat socialt företag och vill höja din kompetens för att utveckla företaget.

Innehåll
Öka din professionalitet genom att möta upp både deltagaren och myndigheternas behov. Du får lära dig att använda en kvalitetssäkrad modell och får med dig dokument, policys och blanketter som ni kan använda på er arbetsplats.

Upplägg
Programmet är uppdelat i tre delar och bygger på självstudier där du som deltagare disponerar din egen tid genom att ta del av digitala filmer och textdokument. Varje del tar uppskattningsvis 20 timmar att genomföra och avslutas med ett gemensamt webbinarium (se datum för dessa nedan). Allt innehåll finns tillgängligt på utbildningsplattformen Loops dit du får inloggningsuppgifter vid programstart.

Datum
Programmet startar i september 2020 och innehåller tre gemensamma webbinarium, den 16 oktober, 13 november och 11 december.

Sista svarsdag
Anmäl ditt deltagande senast 17:e juni.

Anmäl dig »

 

 


arbetsträning

Utveckla er arbetsträning tillsammans med andra företag

I höst vill vi erbjuda tidigare deltagare i Kvalitetssäkring av arbetsträning/arbetsrehabilitering fortsatt stöd med fokus på praktiska utmaningar som kan uppstå i handledarrollen. Tillsammans med handledare från andra ASF får du möjlighet att reflektera, bolla funderingar och dela utmaningar i din vardag som handledare.

Innehåll
Vi bygger på riktiga situationer från er arbetsplats. Du som handledare får praktiskt stöd under ett antal digitala gruppsamtal där vi tillsammans går in på djupet i enskilda ärenden som ni tar med er till respektive träff.

Omfattning
Insatsen omfattar tre tillfällen på vardera 2,5 timme med ca 30 minuters förberedelsetid.

Datum
Insatsen startar i september 2020 med första tillfället vecka 38. Andra tillfället är planerat till vecka 43 och det tredje och avslutande tillfället vecka 47. När gruppindelningen är klar meddelar vi datum och tider för respektive grupp. 

Sista svarsdag
Anmäl ditt deltagande senast 17 juni.

Anmäl dig »

 

 

ASF Akademin är kostnadsfri!

Vi är ett utvecklingsprojekt och finansieras av Europeiska Socialfonden (ESF). Det innebär att det är kostnadsfritt att delta, men att du måste lämna in en statsstödsblankett och rapportera närvaro via en särskild blankett.

Kontakta oss om ni har några frågor.