Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är Logo-LEADER_GUTE.jpg
Projektet finansieras av Leader Gute med medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden samt Region Gotland.

Projektet ASF-inkubator, som genomförts under första halvåret 2021, har utmynnat i sju stycken moduler för utbildning och kunskapsutveckling. Avsikten är att det ska vara ett hjälpmedel när man vill starta ett arbetsintegrerat socialt företag eller utveckla ett redan existerande. Och därmed från början ha ett strukturerat kvalitetstänkande. Coompanion kommer att tillhandahålla eller förmedla utbildningarna, som finns tillgängliga från augusti 2021.

Utbildningsmodulerna är:

1. SIS-certifiering och krav för att bli upphandlad enligt LOU; 2. Handledarutbildning
3. Verksamhetsledarutbildning
; 4. Styrelseutbildning; 5. Affärsplan, marknad, budget & redovisning; 6. Projekt som arbetsmetod; 7. Marknadsföring och försäljning

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!