Brännagården – årets kooperativ 2015

WIN_20150119_155447Byborna fixade äldreboendet som också bekämpar arbetslöshet och utvecklar nya vårdtjänster i glesbygden. För detta har de tagit hem utmärkelsen Årets kooperativ i Sverige 2015.

Att den som är gammal och behöver mycket omsorg ändå kan stanna kvar i byn, är en utmaning i glesbygden. I Högarna, utanför Östersund, har byborna tagit saken i egna händer och initierat ett prisat äldreboende med både korttids- och permanentboende och hemtjänst i byn. Nu är Omsorgskooperativet Brännagården dessutom i full färd med att utveckla en “hälsocentral light”.

Byns äldreboende är en angelägenhet för många i byn. Det var från början de som initierade boendet och investerade genom sitt samhällskooperativ. Östersunds kommun gick i borgen för lånet som behövdes för att bygga.

Medlemmarna idag består inte bara av personalen, utan också av engagerade bybor.

Delaktighet, aktiviteter, rörelse och beröring präglar omsorgen på Brännagården.  Att verksamheten håller hög klass manifesteras också bland annat genom att kooperativet fått Östersunds kvalitetspris.

Brännagården är ett exempel på att samarbete i kooperativ kan möta flera av samhällets utmaningar. Förutom omsorg i glesbygden, stolt och delaktig personal, är man en viktig ingång till arbete för unga arbetslösa som får uppmuntran och utveckling i kooperativet. Man vet också att ta vara på att personalen har erfarenhet från många olika länder och kan använda detta för att möta gästernas unika behov, t ex när de har ett annat språk som modersmål.

“När man ser ett äldreboende som är en angelägenhet för hela samhället och som bekämpar ungdomsarbetslöshet önskar man varje ort sådana verksamheter inom välfärden, säger Gordon Hahn, ordförande för Coompanion Sverige och som lett juryns arbete.

När vänsterpartiledaren Jonas Sjöstedt var på besök och undrade om inte Brännagården ändå hade något skatteparadis utrikes, svarade verksamhetschef Sylvia Bränngård:

– Nej Brännagården är vårt skatteparadis.

Om utmärkelsen Årets kooperativ

Årets Kooperativ är en utmärkelse som delas ut av Coompanion och Arbetsgivareföreningen KFO. Nomineringar kommer från hela landet. En jury väljer ut fyra kooperativ och poängsätter dessa. Juryns poäng väger lika tungt som röster från allmänheten. Övriga nominerade var Företagsutbildarna, en kooperativ samverkan med 130 företag kring kompetensutveckling i Gävleborgs län, förskolan BarnCompaniet från Norrbottens län och Bondens Butik, som säljer närodlat i Växjö.

Årets jury har bestått av:

Tidigare vinnare av Årets kooperativ i Sverige

Tävlingen Årets kooperativ i Sverige  har genomförts sedan 2007 och här är föregående års vinnare:

 

Frågor

Frågor om tävlingen kan besvaras av Ingrid Bexell Hultén på Coompanion 0704-01 71 88 eller ingrid.bexell@coompanion.se