Flera av ASF Akademins mest populära utbildningar är tillbaka med nya digitala kursstarter i höst. Nu har ni chansen att anmäla ert företag!

Kvalitetssäkring av arbetsträning och arbetsrehabilitering

Datum

15 september – 10 december (se schemat här)

Pris

3750 kronor/företag

Deltagare

1-3 deltagare/företag (vi rekommenderar 2-3)

En ny chans att genomgå den digitala utbildningen Kvalitetssäkring av arbetsträning och arbetsrehabilitering. Vi vänder oss till dig som är handledare på ett arbetsintegrerat socialt företag och vill höja din kompetens för att utveckla företaget.

Innehåll

Öka din professionalitet genom att möta upp både deltagaren och myndigheternas behov. Du får lära dig att använda en kvalitetssäkrad modell och får med dig dokument, policys och blanketter som ni kan använda på er arbetsplats.

Upplägg

Programmet är uppdelat i tre moduler och bygger på självstudier där du som deltagare disponerar din egen tid genom att ta del av digitala filmer och textdokument. Varje modul tar ungefär 20 timmar att genomföra och avslutas med ett gemensamt webbinarium (se datum för dessa nedan). Allt innehåll finns tillgängligt på utbildningsplattformen Loops dit du får inloggningsuppgifter vid programstart.

Sista svarsdag

Anmäl ditt deltagande senast 31 augusti. OBS! Begränsat antal platser, först till kvarn!

“Efter utbildningen har vi fått mer struktur. Det är lättare att följa utvecklingen. Jag känner mig som företagare trovärdig och professionell i mitt bemötande med olika myndigheter, till exempel Arbetsförmedlingen.”

Schema för Kvalitessäkring av arbetsträning och arbetsrehabilitering

Intro 15/9 kl. 13.15 – 14.15
Del 1 8/10 kl. 13.15 – 15.15
Del 2 12/11 kl. 13.15 – 15.15
Del 3 10/12 kl. 13.15 – 15.15

Säljcoachning för ASF

Datum

26 oktober – 7 december (se schemat här)

Pris

4250 kronor/företag

Deltagare

1-3 deltagare/företag (vi rekommenderar 2-3)

Här fokuserar vi på att öka er kompetens inom försäljning och på att utveckla er organisation mot ett strukturerat säljarbete.

Upplägg

Utbildningen består av tre delar där varje del består av ett antal filmer och en uppgift som ni ska genomföra tillsammans. Varje del avslutas med ett webbinarium där ni går igenom uppgifterna tillsammans med er coach.

Ni får lära er saker som att paketera erbjudande, ha kundens behov i centrum, sätta en säljplan med tydliga mål och mycket mer!

Ansök nu!

OBS! Begränsat antal platser, först till kvarn! Sista anmälningsdag 15 oktober.

“Utbildningen var mycket bra! Vi har fått med oss många nya tankar och idéer.”

Schema för Säljcoachning

Intro 26/10 kl. 09.00 – 10.00
Del 1 9/11 kl. 09.00 – 11.00
Del 2 23/11 kl. 09.00 – 11.00
Del 3 7/12 kl. 09.00 – 11.00

Neuropsykiatriska Funktionsnedsättningar (NPF)

ASF Akademins utbildningsstarter under våren 2021

Datum

25 & 29 oktober
kl. 9.00-12.00 (båda dagarna)

Pris

650 kronor/person (exkl. moms)

Utbildningen syftar till att ge övergripande kunskaper om olika diagnoser inom NPF med ett särskilt fokus på ADHD/ADD, Asperger och Tourettes syndrom. Målet med utbildningen är att du ska få en djupare förståelse som hjälper dig i ditt vardagliga arbete.

Utbildningen tar upp följande:

Sista svarsdag

Anmäl ditt deltagande senast 31 augusti. OBS! Begränsat antal platser, först till kvarn!

SAM-utbildning för chefer och ledare

ASF Akademins utbildningsstarter under våren 2021

Datum

24-25 november
kl. 8:30-12:00 (båda dagarna)

Pris

1 350 kronor/person (exkl. moms)

I utbildningen SAM-utbildning för chefer och ledare lägger vi grunden för hur det systematiska arbetsmiljöarbetet ska byggas upp. Vi tittar närmare på vilka föreskrifter som gäller och hur du genom dokumenterade rutiner får övergripande koll på verksamheten genom kontroller, genomförande och löpande uppföljning av företagets arbetsmiljöarbete.

Målet är att alla deltagare ska få kunskaper om arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter samt förstå fördelarna med ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Vi går även igenom hur man på bästa sätt upptäcker risker i arbetsmiljön och hur man förebygger och hanterar dem.

Sista svarsdag

Anmäl ditt deltagande senast 31 augusti. OBS! Begränsat antal platser, först till kvarn!