Empowerment+ tematiska arbete om innovation vill bidra till ett framtida innovationssystem svarande mot civilsamhällets utvecklingsbehov. Och ett första steg är öka den egna innovationsförmågan. Där innovation inte bara är nytt, utan också nyttigt och nyttiggjort. Och som skapar ”impact”.

Vi bjuder in nyckelpersoner i medverkande organisationer att ta del av introduktioner om innovation från experter. Det är en del i projektets arbete med att ringa in vad som krävs för att utveckla den egna innovationsförmågan och för att skapa förståelse för innovationsprocessen i våra organisationer. Du kan anmäla dig till följande webinarium; 

 1. Innovation i civilsamhället.
  Tisdag 9/11 10.00
  Malin Lindberg är professor vid Luleå tekniska universitet, där hon forskar om innovativa sätt att tackla aktuella samhällsutmaningar, såsom arbetslöshet, ohälsa och segregation. Hon studerar särskilt civilsamhällets innovativa insatser inom dessa områden. Vid passet kommer hon ge en övergripande bild av aktuella kunskaper och exempel inom området.

 2. Rädda Barnens innoverar.
  Torsdag 18/11 10.00
  Truls Neubeck på Rädda Barnens Growth Hub har uppdraget att utveckla nya affärsmodeller genom innovation. De delar med sig av förhållningssätt och metoder för systemperspektiv, portföljer av lokala experiment och lärande i innovationsarbetet.

 3. Förutsättningar och framgångsfaktorer för innovation.
  Måndag 22/11 13.00
  Anders Wikström lektor i innovationsledning vid Mälardalens Högskola och grundare av Prindit om att öka innovationsförmågan i organisationen genom att balansera lägena för leverans, återhämtning och lärande och hur man kan mäta och analysera dessa förutsättningar i en organisationen

 4. Förnyelseförmåga för framtiden.
  Torsdag 9 december 13.00
  Barbro Lagerholm, innovationsledare och forskare på RISE, introducerar vad det innebär att arbeta systematisk med förnyelse och innovation för ett ökat värdeskapande. Med avstamp både i de ”lära genom att göra” och mer upplevelsebaserade angreppssätt och de internationella standarder för innovationsledning (ISO56000 och ISO56002) som Barbro varit med och tagit fram provar vi ett sätt att komma igång med systematisk innovationsledning.

Varje webinar är ca 50 minuter och öppet för deltagande för nyckelpersoner hos parterna i Empowerment+. Den tematiska arbetsgruppen har efter webinaret ett samtal/workshop med experterna om lämpliga sätt att gå vidare. Vi ser gärna att varje organisation är representerat även i efterföljande samtal.

Anmälan görs för senast tre arbetsdagar före aktuellt seminarium via formuläret nedan. Du kan anmäla dig till alla samtidigt. Begränsat antal platser. Du får bekräftan på anmälan.


Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!