Kooperativa företag kombinerar delaktighet och demokrati med affärsutveckling och samhällsnytta. Det är en affärsmodell som kan förändra världen – och gör det! Coompanion arbetar med lokal och regional utveckling bland annat genom att driva projekt som skapar och förbättrar förutsättningar för kooperativt företagande.

Vi gör företagare av fler

Genom de projekt vi driver kommer samhällsnyttiga företag till liv. Ofta handlar det om företag som öppnar upp arbetsmarknaden för fler – t.ex. nyanlända som vill starta ett nytt liv i vårt land, eller personer som av många olika anledningar har svårare att ta sig in på arbetsmarknaden. Med den kooperativa affärsmodellen får dessa människor via våra projekt en chans att skapa sin egen arbetsplats. En arbetsplats och ett företag som de själva är delägare i. 

För en jämlik och demokratisk samhällsutveckling

Genom våra projekt utforskar vi hur olika typer av samhällstrender, så som digitaliseringen, gig-ekonomin och avfolkning i landsbygden, kommer att påverka samhälle, arbetsmarknad och näringsliv.

Aktuella projekt

Agency +

Agency+ är ett kompetensutvecklingsprojekt med målet stärka medarbetare och organisationer i idéburen sektor. År 2024 ska de ha ökat sin kapacitet att utföra sin önskade roll i arbetsmarknadspolitiken. Vi ska också ha ökat den gemensamma kapaciteten att skapa värde och påverka arbetsmarknaden. Agency+ är ett resultat av Empowerment+

Läs mer

Empowerment+

Civilsamhället ska bli en starkare arbetsmarknadspolitisk aktör för att ännu fler ska få en chans till arbete och försörjning. Det är målet med Coompanions nya projekt Empowerment+.

Läs mer

2030 biz

2030 Biz

Hela världen står inför en stor omställning. Vi tror att de små och medelstora företagen kan driva den förändring som behövs och dessutom gå starkare ut på andra sidan. I 2030 Biz ska vi växla upp hållbarhetsarbetet i 100 företag och ta fram nya metoder och möjligheter för fler att bli mer hållbara.

Läs mer

Mesmer+

Kartläggning av hur den sociala ekonomins företag deltar i den sociala dialogen, dvs alla de förhandlingar, samråd, gemensamma åtgärder, diskussioner och informationsutbyte som sker mellan arbetsgivarsidan och arbetstagarsidan, men även med myndigheter i arbetslivsinriktad frågor. Syftet är att stärka vår sektors medverkan i dialogen om det nuvarande och framtida arbetslivet.

Läs mer

next step into a new country

Next Step into a New Country

Let us boost the businesses of migrant entrepreneurs! Genom Next Step kan nyanlända entreprenör i hela landet få hjälp att öka tillväxten i sina företag. Följ med oss på resan!

Läs mer

Trappa Upp Nationellt

I ett samverkansprojekt där sex Coompanionkontor samverkar med Yalla Trappan Malmö ska vi starta flera sociala företag och arbetskooperativ med utrikesfödda kvinnor.

Läs mer

asf akademin

ASF Akademin

Vi höjer kompetensen hos arbetsintegrerande sociala företag med program för ledare, kvalitetssäkring av arbetsträning och certifiering tillsammans med SKOOPI.

Läs mer

Vill ni samarbeta med oss kring projekt?

Vi har lång erfarenhet av att ansöka om och genomföra olika typer av projekt med offentlig finansiering. Ta kontakt med Coompanion Sverige eller ert regionala kontor!

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!