SMILE”Stärkande samverkan för hållbar utveckling på landsbygden.”

Vi hjälper till att stärka och utveckla små och medelstora företag på landsbygden i Småland & Öarna. Genom att främja samverkan, innovation och hållbarhet skapar vi en plattform för tillväxt och gemensam konkurrenskraft.

I samarbete med Coompanion Jönköpings län, Coompanion Kalmar, Coompanion Kronoberg och Coompanion Gotland strävar vi efter att erbjuda företagarna verktyg, resurser och kunskap för att möta dagens utmaningar och driva sina verksamheter framåt.

Vi arbetar aktivt med att organisera nätverksträffar, erbjuda affärsutvecklingsprogram och främja samarbeten över geografiska avstånd. Genom att skapa inkluderande mötesplatser och använda metoder som främjar delaktighet och innovation strävar vi efter att bidra till en hållbar och konkurrenskraftig näringslivsmiljö.

Tillsammans bygger vi en starkare och mer hållbar framtid för landsbygdsföretagen i Småland & Öarn

Vad kan vi erbjuda dig

Affärsutveckling
Vi erbjuder skräddarsydda affärsutvecklings program och coachning för att hjälpa företag att förbättra sin verksamhet och hitta nya affärsmöjligheter.

Nätverk och erfarenhetsutbyte Vi organiserar nätverks träffar och främjar samarbete mellan företag för att skapa synergier och öka konkurrenskraften.

Internationellt erfarenhetsutbyte
Genom våra studieresor får företagen möjlighet att delta i erfarenhetsutbyte som stärker deras förmåga att utveckla robusta affärsmodeller med djupa lokala rötter. Vi fokuserar på att skapa affärer där lokalbefolkningen, ekonomin och intäkterna stannar kvar på platsen, vilket främjar hållbarhet och lokal tillväxt.
Inspiration för utveckling: Våra studieresor ger företagen den inspiration de behöver för att driva sin verksamhet framåt och främja samverkan på hemmaplan. Genom att utforska framgångsrika exempel och innovativa metoder får företagen nya idéer och insikter som kan appliceras i sin egen verksamhet, vilket leder till ökad tillväxt och konkurrenskraft.

Öka samverkan & innovationsförmåga
Företag som vill utvecklas och verka på sin valda plats genom att integrera sociala ekonomins principer. För befintliga nätverk erbjuder vi kunskap och metoder för framgångsrik organisering. Tillsammans utforskar vi nya produkter och tjänster baserade på lokala resurser för att skala upp verksamheten. Kontakta oss för att ta ditt företag till nya höjder och bidra till en inkluderande och hållbar framtid!

Företags coaching och fördjupad  affärsutveckling
Vi erbjuder företags coaching och fördjupad affärsutveckling till etablerade företags nätverk för att stödja dem i att förverkliga sina idéer och förbättra sina affärsmodeller. Genom anpassade affärsutvecklings program, inklusive coaching och ledarskapsutveckling, hjälper vi företagen att bli mer innovativa och hållbara. 

Information om aktiviteter fylls på löpande.

Projektet SMILE pågår 1 januari 2024 till 30 november 2026.

Projektparter:
Coompanion Jönköpings län (projektägare)
Coompanion Kalmar
Coompanion Gotland
Coompanion Kronoberg

Styrgrupp:
Nuvab Emma Ingelow Affärsutvecklare ⎸Näringslivs utvecklare
Leader Ellen Lundkvist Verksamhetsledare
Kronobergs län Daniel Uppsäll Landsbygds utvecklare och samordnare för kommersiell service på Region Kronoberg,
Coompanion Kalmar län Lars-Gunnar Hellström Vice ordförande Coompanion Kalmar län

Vill du veta mer? Kontakta oss:
Susanna Holst, Coompanion Jönköpings län
Ewa Engdahl, Coompanion Kalmar
Anders Ahlin, Coompanion Gotland
Wille Lopez, Coompanion Kronoberg

Projektfinansiärer

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!