smile företag i samverkan

Vi hjälper till att stärka och utveckla små och medelstora företag på landsbygden i Småland & Öarna. Genom att främja samverkan, innovation och hållbarhet skapar vi en plattform för tillväxt och gemensam konkurrenskraft.

Smile småland och öarna

Vad är SMILE?

Tillsammans bygger vi en starkare och mer hållbar framtid för landsbygdsföretagen i Småland & Öarna.

Vi strävar efter att erbjuda företagare verktyg, resurser och kunskap för att möta dagens utmaningar och driva sina verksamheter framåt.

Vi organiserar nätverksträffar, erbjuder affärsutvecklingsprogram och främjar samarbeten över geografiska avstånd. Vi vill bidra till en hållbar och konkurrenskraftig företagarmiljö genom att skapa inkluderande mötesplatser och använda metoder som främjar delaktighet och innovation.

Vad vi kan erbjuda dig

Affärsutveckling

Vi erbjuder skräddarsydda affärsutvecklingsprogram och coachning för att hjälpa företag att förbättra sin verksamhet och hitta nya affärsmöjligheter.

Inspiration för utveckling

Våra studieresor ger företagen den inspiration de behöver för att driva sin verksamhet framåt och främja samverkan på hemmaplan. Genom att utforska framgångsrika exempel och innovativa metoder får företagen nya idéer och möjligheter till att växa.

Nätverk och erfarenhetsutbyte

Vi organiserar nätverksträffar och främjar samarbete mellan företag för att skapa synergier och öka konkurrenskraften.

Ökad samverkan & innovationsförmåga

Företag som vill utvecklas och verka på sin valda plats kan göra det genom den sociala ekonomins principer. För befintliga nätverk erbjuder vi kunskap och metoder. Tillsammans utforskar vi nya produkter och tjänster baserade på lokala resurser för att skala upp verksamheten.

Internationellt erfarenhetsutbyte

Genom våra studieresor får företagen möjlighet att delta i erfarenhetsutbyte som stärker deras förmåga att utveckla robusta affärsmodeller med djupa lokala rötter. Vi fokuserar på att skapa affärer där lokalbefolkningen, ekonomin och intäkterna stannar kvar på platsen, vilket främjar hållbarhet och lokal tillväxt.

Coaching och fördjupad affärsutveckling

Vi erbjuder företagscoaching och fördjupad affärsutveckling till etablerade företagsnätverk för att förverkliga deras idéer och förbättra deras affärsmodeller. Genom anpassade affärsutvecklingsprogram, coaching och ledarskapsutveckling hjälper vi företagen att bli mer innovativa och hållbara. 

Kontakta oss

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor!

Susanna Holst
Coompanion Jönköpings län

Anna Soltorp
Coompanion Kalmar

Sandra Larsson
Coompanion Gotland

Whilmar Lopez

Wille Lopez
Coompanion Kronoberg


Om projektet SMILE

Information om aktiviteter inom projektet läggs upp löpande i vårt kalendarium.

Projektet SMILE pågår 1 januari 2024 till 30 november 2026.

Projektparter:

Coompanion Jönköpings län (projektägare)
Coompanion Kalmar
Coompanion Gotland
Coompanion Kronoberg

Styrgrupp:

Nuvab: Emma Ingelow, affärs- och näringslivsutvecklare
Leader: Ellen Lundkvist, verksamhetsledare
Region Kronoberg: Daniel Uppsäll, landsbygdsutvecklare och samordnare för kommersiell service
Coompanion Kalmar län: Lars-Gunnar Hellström Vice ordförande Coompanion Kalmar län

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!