En social innovation är en nyskapande lösning som bidrar till positiv utveckling för samhället – lokalt, nationellt och globalt. Coompanion är experter på samhällsentreprenörskap, social innovation och kooperativt företagande. Vi kan hjälpa er att analysera lokala behov och marknader, söka finansiering och skapa mervärden genom samverkan med andra företag.

Coompanion är samhällsentreprenörernas företagsutvecklare. Har du en samhällsnyttig idé? Ta kontakt med ditt närmsta Coompanion!

Se filmen om samhällsentreprenörskap och social innovation!

social innovation

Social innovation är ett område vars betydelse för tillväxt har pekats ut av regeringen i ”Den nationella innovationsstrategin”. Det är dessutom ett område som står i fokus i Horisont 2020, EU:s ramprogram för forskning och innovation, och står högt upp på agendan i flera länder.
Du kan läsa mer om ämnet social innovation i Vinnovas skrift ”Social innovation”.

Läs om fler fokusområden

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!