Hur hittar jag Coompanion där jag bor?

Coompanion finns över hela landet! Här hittar du kontaktuppgifter till alla regioner.

Får ett kooperativ gå med vinst?

Ja! Vinst är en förutsättning för varje företags utveckling och överlevnad. I ett kooperativt företag handlar det ofta om att återinvestera vinsten i verksamheten. Det är medlemmarna/delägarna som avgör hur vinsten ska användas.

Måste alla ha lika lön i ett kooperativ?

Det är medlemmarna som bestämmer. Man kan välja att göra som andra företag eller så kan man göra på ett helt annat sätt.

Blir det inte ineffektivt om alla ska vara med och bestämma?

Ni kan ha en arbetsledning med chef eller personer som fått förtroendet att leda – även som kooperativ. Det är viktigt att bestämma vilka beslut som enskilda personer kan fatta och vilka som ska vara föremål för hela organisationen. Och att fördela roller och tydliggöra ansvar.

Är ekonomiska föreningar riktiga företag?

Kooperativ är i högsta grad riktiga företag. Ibland kan till exempel banker och revisorer reagera på företagsformen ekonomisk förening (vanlig företagsform bland kooperativ). Kräv i så fall att de läser på eller byt bank (ditt regionala Coompanion kan säkert rekommendera kunniga banktjänstemän).

Blir det inte mycket konflikter när man driver företag tillsammans?

Där det finns människor finns det konflikter – alltså även i kooperativ. Genom bra kommunikation, kompanjonavtal och rådgivning i ett tidigt skede med någon som vågar ställa de viktiga frågorna är kooperativet bra rustat. Ett riktigt bra kompanjonavtal är så genompratat att det aldrig behövs tas fram – allt har redan varit uppe på bordet.

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!