Coompanion har, på uppdrag av och i samverkan med Region Dalarna, tagit fram en handlingsplan för att utveckla en HUB för socialt företagande och social innovation i Dalarna.

Våra mål är att skapa förutsättningar som bidrar till att nya sociala företag startas, stärker de befintliga sociala företagen och lägger en grund för en arena om social innovation i länet. Från projektet ”Socialt entreprenörskap i Dalarna” som var en fördjupning av ”Utveckling av ASF i Dalarna” återfanns en del nycklar för att utveckla detta område i Dalarna, dessa kommer vi tillsammans med regionen och andra relevanta aktörer jobba vidare med.

Men vad är egentligen socialt företagande? Sociala företag är i högsta grad med och löser dagens samhällsutmaningar. De sociala företagen kännetecknas av att…

ASF-företag, alltså arbetsintegrerande sociala företag, är idag den största delen av sociala företag i Sverige. De har som främsta syfte att integrera människor på arbetsmarknaden. Vi har samlat alla ASF-företag i Dalarna på en gemensam plattform.

Ett axplock av vad vi ska göra…

I samverkan med främjarsystemet utveckla stöd och rådgivning för samhällsentreprenörer och sociala företag. Bland annat genom konceptet Social Business Board.

I samverkan med finansieringssystemet utveckla finansieringserbjudanden riktade till sociala företag.

Samverka med Upphandlingsdialog Dalarna (UDD) om upphandling med social hänsyn.

Hitta metoder att mäta och kommunicera effekter av samhällsnytta.

Sprida kunskap om samhällsentreprenörskap och socialt företagande för unga i länet. Gymnasieelever, folkhögskoleelever, högskolestudenter, m.fl. 

Erbjuda nya samhällsentreprenörer olika sätt att jobba med idéutveckling och skapa mötesplatser för att dela engagemang och hitta synergier med varandra för att tillsammans jobba mot att lösa de behov vi ser i samhället idag.

Ett axplock av vad vi hunnit med under 2022…

Under 2022 har HUB socialt entreprenörskap riktat sina insatser mot olika målgrupper och samhällsstrukturer genom att:


 Hitta samhällsentreprenörer och kartlägga vilka visioner och mål bär man på.
 Öka kunskap, sprida goda exempel och matcha företag med upphandlingar
med sociala krav mellan beställare och företag.
 Öka affärsmässigheten till företagen genom att ge kunskap för att bygga en
företagsstruktur som syftar till att ge hållbarhet på flera plan, såsom ekonomiskt,
miljömässigt och socialt.
 Öka kunskapen om socialt entreprenörskap och social innovation till
målgruppen, där vi riktar insatser till Ung företagsamhet och Högskolan Dalarna.


Totalt har ca 250 personer under året haft kontakt, fått stöd eller deltagit i utbildning av HUB för
socialt entreprenörskap i Dalarna.

Nyfiken att läsa mer om vad vi gjort i HUB-en? Läs här: https://coompanion.se/ett-axplock-av-insatser-i-regional-hub-for-socialt-entreprenorskap-2022/

Vill du vara med?

Går du i tankarna på en idé som skulle bidra till att lösa någon av våra samhällsutmaningar? Driver du ett socialt företag idag och vill öka din affärsmässighet? Är du kommunpolitiker eller tjänsteperson som vill veta mer eller funderar på vad du kan göra? Kanske kommer du från idéburen sektor eller så är du företagare som vill samverka?

Hör gärna av dig! Tillsammans behöver vi hitta nya kreativa lösningar på dagens samhällsutmaningar.

Kontaktperson

Anna-Clara Eriksson, Coompanion Dalarna, 070-780 98 54

Region Dalarna har som en av tolv regioner beviljats medel från Tillväxtverket för att stötta arbetsintegrerade sociala företag med att utveckla hållbara affärsidéer och öka samarbetet mellan företagen, näringslivet och offentliga aktörer för att kunna stärka sin konkurrenskraft.
Region Dalarna har som en av tolv regioner beviljats medel från Tillväxtverket för att stötta arbetsintegrerade sociala företag med att utveckla hållbara affärsidéer och öka samarbetet mellan företagen, näringslivet och offentliga aktörer för att kunna stärka sin konkurrenskraft.

Fler projekt

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!