Projekt ”Lokal HUB landsbygdssamverkan – kommersiell service och turism”, syftar till att utveckla samverkan mellan kommersiell service och besöksnäring samt skapa ett förstärkt lokalt nätverk. Samverkan ska stärka den kommersiella servicen och besöksnäringen i bygden genom kunskaps- och affärsutveckling.

Projektets mål är dels att få ökad kunskap om och insikt i den lokala besöksnäringens behov av kommersiell service på orten. Vilken och på vilken nivå av kommersiell service behöver turisterna i bygden. Dels att testa modeller för samverkan mellan besöksnäringen och den kommersiella servicen på orten.

Projektet pågår 2019-2020 och omfattar 3 – 5 piloter i lokala bygder med sin lanthandel, lokala turistaktörer och lokala intressenter. Samverkansparter är kommuner, Region Dalarna, Visit Dalarna och Högskolan Dalarna. Projektet finansieras av Landsbygdsprogrammet, medfinansiärer är Länsstyrelsen Dalarna, Region Dalarna samt kommuner.

(Kommersiell service=Livsmedel, drivmedel, apotek, betaltjänster, post och paket)

Projektledare: Maria Stenis, maria.stenis@coompanion.se

Se vårt kalendarium för aktuella event!

 Projektet genomförs med hjälp av finansiering från Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Se filmerna!

Venjan

Furudal

Stjärnsund

Rörbäcksnäs

Kommersiell service. Livsmedel, drivmedel, apotek, betaltjänster, post och paket
Projekt ”Lokal HUB landsbygdssamverkan – kommersiell service och turism”, syftar till att utveckla samverkan mellan kommersiell service och besöksnäring samt skapa ett förstärkt lokalt nätverk.

Fler projekt

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!