Nu ska ännu fler byar i Dalarna utvecklas och blomstra med hjälp av besöksnäring! Coompanion Dalarna står, tillsammans med Visit Village och Visit Dalarna, bakom ett fortsatt projekt efter Byhotell, ”Från Byhotell till Visit Village”.  I projektet är två nya byar är delaktiga, Särna och Svärdsjö. De kommer tillsammans med Venjan, Siljansnäs, Vikarbyn och Dala-Floda fortsätta jobba med hållbar byautveckling, där målet är att få byarna att växa. Det handlar om att lyfta fram det unika med varje by och skapa autentiska upplevelser. 

Visit Village, som bildades under projekt Byhotell, drivs som en ekonomisk förening där företag, föreningar och privatpersoner i byarna nu är medlemmar. Föreningen drivs parallellt med projektet och äger den besöksnäringsmodell och det varumärke som arbetades fram under projekt Byhotell. 

– Poängen är att det ska leda till att byarna ska utvecklas, förhoppningsvis ska fler företag startas och locka fler besökare och på sikt också fler inflyttade. Mycket fokus ligger på hållbarhet – både ekologiskt, ekonomiskt och socialt, berättar Linda Pihl.

Projektet pågår 2023-09-01 – 2026-03-31, med finansiering från Europeiska Regionala Utvecklingsfonden och medfinansiering från Region Dalarna, Älvdalens kommun, Mora kommun, Leksands kommun, Rättviks kommun, Gagnef kommun, Falu kommun och Coompanion Dalarna. 

Kontaktperson: Maria Stenis, maria.stenis@coompanion.se, 070-355 57 11

Vill du också skapa en Visit Village-by?

Ett nytt sätt att semestra hållbart är på väg att växa fram i Sverige med start i Dalarna. Det handlar
om byturism, där gästen tar del av det som är unikt för varje by och lär sig om den lokala kulturen.
I en Visit Village-by kan man förvänta sig en frikostig gästfrihet, lokal mat samt att få uppleva
natur, kultur och komma människorna som bor där nära. I en Visit Village-by hjälps man åt och
rekommenderar varandra och varje gäst är allas gäst.

Är du nyfiken på att göra något liknande hos dig? Vi har tagit fram en guide som du gärna får ta dela av; Visit Village – ett nytt sätt att semestra hållbart (pdf).

Ta gärna kontakt med Coompanion i ditt område!

tillväxtverket
Foto: Torkel Pettersson

Fler projekt

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!