Min roll på Coompanion
Rådgivare, Projektmedarbetare
Har ansvar för eller är kontaktperson för:

Projektledare Cirkulära Västerbotten

Kompetensområden
Projektledning, Företagssamverkan, Försäljning, Cirkulär ekonomi
Det här vill jag lära mig mer om
Projektansökan, Ledarskap, Design Thinking, Digitalisering, Rådgivning
Det här brinner jag för
Människor och hållbarhet
Intressen och värderingar

Cirkulär ekonomi, samverkan, återbruk.

Min superkraft!
Inspirera människor
Det här visste ni inte om mig!

Studerat hållbarhetsarbetet på Seychellerna, internrevisor på Fd Choice inom Krav och ISO.

Tidigare regionchef på Venture Cup med bra översikt över innovationsstödsystemet och nätverket i de fyra nordligaste länen.

Hjälpt till att etablera Sveriges första kooperativa Återbruksgalleria i Umeå (OOZON.se) i RE Start Umeå-projektet.

Det här kan jag bidra med till mina kollegor
cirkulär ekonomi, hållbarhet, Projektledning, återbrukåterbruksgalleria
Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!