Etableringsanalys

En dags inspiration, kunskap och mobilisering för att starta sociala företag. Och skaffa gemensam kunskap om de lokala förutsättningarna.

Etableringsanalys görs tillsammans

Under denna dag får ni fördjupande kunskaper i socialt företagande, vad som är viktigt att tänka på vid etablering av ett socialt företag, samt olika parters roller.

Genom en gemensam workshop skapar vi en genomlysning av just era hinder och möjligheter för etablering av sociala företag. Efter dagen finns även en handlingsplan inför fortsatt arbete.

Vem bör delta?

Ju fler som ska vara inblandade som finns med desto bättre. I etableringsanalysen tas ju det första gemensamma steget på en spännande resa. Ofta är kommunen, Arbetsförmedlingen, lokala företagare och sociala entreprenörer med.

Trygg processledning

Det är en stor fördel med en extern processledare – det blir ett jämbördigt möte mellan olika parter och ni lotsas igenom processen av personer som är vana att processleda och med stor kunskap om arbetsintegrerande sociala företag. Kontakta ditt Coompanion för mer information.