Exempel

Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Här är column settings för padding-top och padding-bottom satta till  70px, padding-left och padding-right är satta till 50px . Detta för att skapa luft kring texten.

 

Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Paddings samma som ovan.

Vill du ha fler rader fortsätter du bara att addera den här typen:

 

 

 

Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Här är en annan variant byggd på denna modul:

Här har jag slagit två blankrader före och efter texten för att få till lite luft mellan text och rutans kant.

 

 

Obs! Välj transparent i färgrutan.

Obs! Välj transparent i färgrutan.

 

 

Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

 

 

Column settings här är min-height: 500px för att få med bildens höjd.

För att få bilden på en rad och texten på nästa är det viktigt att sätta Column settings > Column width desktop till 12 för alla dessa rutor. Padding är satt till 5%. OBS, att padding på Container settings är 0. Tänk också på att rutans höjd anpassar sig efter textens höjd.

För att få bilden på en rad och texten på nästa är det viktigt att sätta Column settings > Column width desktop till 12 för alla dessa rutor.