Frågor och svar om kooperativ

Trots att samarbete tagit mänskligheten dit vi är idag och vi ställer krav på hela nationer att drivas demokratiskt finns många föreställningar och myter kring att starta företag tillsammans och kooperativ. Här är några av de vanligaste.

Rådgivaren svarar om kooperativ

Får kooperativ gå med vinst?

Ja! Vinst är en förutsättning för varje företags utveckling.

Måste alla ha lika lön?

Det är medlemmarna som bestämmer. Man kan välja att göra som andra företag eller så kan man göra på ett helt annat sätt.

Blir det inte ineffektivt om alla ska bestämma ihop?

Ni kan ha en arbetsledning med chef eller personer som fått förtroendet att leda – även som kooperativ. Det är viktigt att bestämma vilka beslut som enskilda personer kan fatta och vilka som ska vara föremål för hela organisationen. Och att fördela roller och tydliggöra ansvar.

Kooperativ är inga riktiga företag

I högsta grad är kooperativ företag. Ibland kan till exempel banker och revisorer reagera på företagsformen ekonomisk förening (vanlig företagsform bland kooperativ). Kräv i så fall att de läser på eller byt bank (Ditt regionala Coompanion kan säkert rekommendera kunniga banktjänstemän).

Blir det inte mycket konflikter?

Där det finns människor finns det konflikter – alltså även i kooperativ. Genom bra kommunikation, kompanjonavtal och rådgivning i ett tidigt skede med någon som vågar ställa de viktiga frågorna är kooperativet bra rustat. Ett riktigt bra kompanjonavtal är så genompratat att det aldrig behövs tas fram – allt har redan varit uppe på bordet.

Kan vem som helst kräva att få bli medlem?

I stadgarna anges vem som kan bli medlem. I ett arbetskooperativ är det till exempel vanligt att man måste varit fast anställd i två år innan man kan ansöka om medlemskap.

Kan verkligen kooperativ vara stora företag?

Det finns både små kooperativ med tre medlemmar och hela vägen upp till företag med 1000-tals anställda.