20 april 2013

Hur gör man?

Vägen från det att ni som grupp har en idé till att ni startar eget tillsammans kan beskrivas i åtta steg.

  1. Idé – att starta företag börjar ofta i idéernas värld.
  2. Vision – att medvetandegöra vad företaget ska göra.
  3. Affärsidé – att förstå vems behov företaget ska tillfredsställa bättre än någon annan.
  4. Affärsplan – att konkretisera affärsidén så att den blir lönsam.
  5. Ekonomisk planering – att göra ekonomiska hållbara beräkningar.
  6. Planera verksamheten – att få företagets dagliga verksamhet att fungera i samspel med alla intressenter.
  7. Välja företagsform – att förstå hur karaktären och förutsättningarna hos dem som startar påverkar val av företagsform.
  8. Tillstånd och registrering – att ta ansvar gentemot myndigheter och regler som finns i samhället.

Att starta företag kräver planering. Det kan vara svårt att veta var man ska börja. Vissa saker kommer att gå fort och annat kommer ni att slita mer med. Många som startar företag tycker att det är en fördel att få bolla med en rådgivare. Hos Coompanion kan vi click here bolla med er i alla steg. Kom gärna tidigt ­ gärna redan på idéstadiet – då blir förutsättningarna ofta bättre för att ni kommer att ägna tiden åt rätt frågor.

Dela