Kraterkraft startades som en ideell förening 2006, men är sedan 2012 en ekonomisk förening. Företaget kom till ur ett EU-projekt där människor som var långtidssjukskrivna och långtidsarbetslösa fick stöd och hjälp att skapa sin egen väg tillbaka till arbete.

Lena Byléhn kom till Kraterkraft 2009 med fysiska krämpor och en lång sjukskrivningsperiod i bagaget. Hon hade arbetat som kock i många år och sedan drivit eget företag inom finsnickeri. 2010 blev hon anställd på Kraterkraft och idag är hon verksamhetsansvarig. Lena beskriver att hon ser det som en fördel att hon har sin egen resa med dåligt mående och sjukskrivning. Hon förstår vad de som kommer nya till företaget går igenom.

Idag är man 9 anställda och 2 deltagare på Kraterkraft. Verksamheten består av en utegrupp som till exempel klipper gräs, skottar snö och genomför flyttar, en städgrupp som städar och tvättar hos privatpersoner och företag, en syavdelning samt butiken vars produkter består av sådant man själva producerar samt skänkta saker, möbler och husgeråd.

För Lena betyder Kraterkraft nästan allt, som hon själv beskriver det. Hon åker hit fast hon har semester och det allra bästa menar Lena är mötena med människor och att få se människor växa. Lena beskriver att inom ett ASF kan människor träffas och få göra bra saker efter sina egna villkor. Man får en handledare och arbetet anpassas kontinuerligt efter individen, en del behöver till exempel göra av med mycket energi, andra behöver lugna ner sig.

Helena Hedman hade varit arbetslös och mammaledig en längre tid och fick komma till Kraterkraft 2009, som praktikant på städavdelningen. Redan efter tre månader fick hon en heltidsanställning som handledare och lokalvårdare på städ. I december 2011 fick hon plötsligt väldigt ont i ryggen. Det visade sig vara en genetisk ryggsjukdom som gjorde det omöjligt att fortsätta städa.

Till hennes stora glädje gjorde styrelsen en omorganisering så att hon kunde fortsätta sin anställning, 50% i butiken och 50% på kontoret. Kraterkraft har betytt och betyder allt för Helena. Numera är hon butiksansvarig, personalansvarig, sköter hemsidan och är ordförande i styrelsen. Hon är handledare för de deltagare som är i vår butik och hon beskriver det som en underbar känsla att se människor utvecklas.

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!