Företagande på lika villkor är ett projekt hos Coompanion Gävleborg
Företagande på lika villkor är ett projekt hos Coompanion Gävleborg

Coompanion Gävleborg är samverkanspartner i projektet ”Företagande på lika villkor”. Målgruppen är nyanlända som vill starta företag. Coompanion Gävleborgs roll är att tillhandahålla kunskap om kooperativt företagande via bland annat föreläsningar, informationsträffar, nyföretagarrådgivning och handledning.

Projektet ägs av Söderhamns kommun och Näringslivsbolaget i Hudiksvall (HNA). Övriga samverkanspartners är Arbetsförmedlingarna i södra och norra Hälsingland, Nordanstigs näringslivskontor, Hälsinglands Utbildningsförbund (CFL i Nordanstig och Söderhamn, CUL i Hudiksvall, Caflin AB, ALMI Företagspartner samt ChamberTrade Sweden.

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!