bild1

Välkommen in!

Visst är det roligast att göra saker tillsammans? Kooperativet är en resa ni planerar, bjuder in de ni tycker om, bestämmer vilka regler som gäller och sen gör ni det ihop! Allra roligast är det när alla era vänner får komma med, ingen stängs ute på grund av tro, etnicitet, sexuell läggning, kön, ålder eller funktionsnedsättning. Generation Kooperation är generationen som verkligen gillar att jobba tillsammans.

bild1

Cashing!

Vad vill ni göra med vinsten? Dela ut mellan er, återinvestera, förkorta arbetsdagen, öka antalet semesterdagar - ni bestämmer! Kooperativ är faktiskt mer ekonomiskt hållbara än andra företag. Det är hur vinsten används som är grejen med kooperativet. Som medlem i ett kooperativt företag får ni automatiskt inget pengaträd som ni kan gro på er bakgård, men ett kooperativt företag får ju absolut gå med vinst. Så vad väntar du på, ut och tjäna stålar!

bild1

Aha!

Galna klipp online, de delar du gärna? Gräv djupare, det finns kunskap dina kollegor söker. Ett kooperativ kan liknas vid crowdfunding, där många går ihop och hjälper varandra för att nå uppsatta mål. För ett kooperativ kan det vara utbildning. Utbildning är det som gynnar kooperativet om alla är med och bidrar. Om kompetensen delas och utvecklas kanske ni hittar ett nytt affärsområde och börjar expandera än mer! Genom att utbilda er och lära av varandra bygger ni ett starkare företag. Ett starkt team övervinner allt.

bild1

En för alla, alla för en

Är du ensam? Lugn, det finns andra som också letar efter kompanjoner att starta med surfa in på kompanjoner. se och se om någon passar dig! För att starta kooperativ ska ni vara minst tre. Att alla är lika mycket värda är självklart i ett kooperativ, eftersom ni äger företaget tillsammans och varje medlem har en röst. Ingen har mer inflytande över de andra, det ni gör och säger är det viktiga.

bild1

Fri som fågeln!

Ni vill såklart vara med och skapa era egna förutsättningar, eller hur? Med jämlikhet, gemenskap och hållbarhet som grund står ni stabilt i ert företagande redan från början. En delägare i ett kooperativ kallas medlem och företaget styrs av medlemmarna. Oavsett om ni skriver avtal med bank, regering eller andra kooperativ är det alltid ni som bestämmer om vad som ska göras och hur.

bild1

Tillsammans

Tre hjärnor tänker bättre än en. Men hur många bra idéer räcker det att ha för att nå framgång? Att samarbeta istället för att konkurrera är en ”win-win” situation, det skapar också billigare leveranser, fler kunder och nya vänner! I kooperativ samarbetar ni inom företaget och med andra kooperativ.

bild1

Heja hållbarhet!

Visst vill du vara med och göra världen lite bättre, för alla? Att till exempel köpa varor från ett kooperativ i Indien kan leda till att kooperativets anställda får en bättre vardag. Deras barn kan till exempel få möjligheten att gå i skolan. Genom att stötta och samarbeta med andra kooperativ såväl hemma som borta, skapar förändring i världen. Tillsammans kan vi skapa ett hållbart samhälle.