Genom ett projekt med stöd från Jordbruksverket utvecklar vi ett långsiktigt hållbart rådgivningskoncept för hästföretagare genom att skapa en gemensam digital plattform där hästföretagare kan hitta rådgivning för att starta, driva, utveckla eller avveckla sitt företag.

Utforska plattformen här!

jordbruksverket
Samverkan för att utveckla rådgivning för hästföretagare

Projektet är finansierat av Jordbruksverket. I projektet samverkar LRF Väst, Ludvig & CO,
Anthesis, Hushållningssällskapet Sjuhärad och Coompanion Göteborgsregionen.

De företag som omfattas är de som producerar varor och tjänster inom hästnäringen.
De har behov som inte möts av dagens rådgivningsutbud. Det är därför det behövs en plattform för rådgivning till just hästföretagare över hela landet. Det pekar branschorganisationerna också på som en prioriterad aktivitet i Nationell strategi för hästföretagande.

Under hösten utformas rådgivningskonceptet med utgångspunkt i en enkät som hästföretagare runt om i landet får svara på. I slutändan ska rådgivningen gå att nå genom en naturlig plattform likt ett digitalt bibliotek där hästföretagaren kan välja mellan olika tjänster lokalt eller online utifrån sitt behov.

För mer information

Kontakta projektledare Naana Rench, naana.rench@coompanion.se

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!