Ta hjälp av föreningsakuten

För er som påverkats av pandemin.

Föreningsakuten stöttar kooperativ/ekonomiska föreningar, ideella föreningar och stiftelser i Västsverige som behöver utveckla verksamheten och lösa utmaningar. Helt utan kostnad kan ni få upp till 20 timmar med några av våra experter och rådgivare. Hos oss får föreningarna hjälp att ställa om och hitta nya vägar framåt.

Vad är föreningsakuten?

Föreningsakuten drivs av Coompanion i samarbete med RF-SISU Västra Götaland och Göteborgs Föreningscenter, och är finansierat av Västra Götalandsregionen. På grund av den rådande pandemin har trycket på företagsrådgivning ökat markant och en föreningsakut bidrar till att fler inom den sociala ekonomin klarar krisen.

Hur fungerar föreningsakuten?

Det kostar ingenting att få stöd av Föreningsakuten, men det finns ett begränsat antal platser för föreningar i Västra Götaland. Efter er ansökan kommer vi att avgöra om ni är berättigade till stöd och sedan sätta er i kontakt med rätt rådgivare. 

Har ni några frågor eller vill ha hjälp att ansöka? Kontakta Coompanion Göteborgsregionen eller Coompanion i Fyrbodal, Skaraborg eller Sjuhärad.

Ta hjälp av föreningsakuten! Ansök nu!

Så kan vi stötta er

Kanske behöver ni en hel genomlysning av verksamheten, har utmaningar kring avtal, har svag likviditet, kanske har affärsmodellen inte blivit genomarbetad på ett par år? Vi kan också hjälpa er titta på hur ni kan digitalisera verksamheten eller se hur ni kan vara bättre rustade för de utmaningar och förändringar som nu finns. 

Här är några exempel på stöd som ni kan få genom föreningsakuten:

Analys av verksamheten

1. Genomlysning av ekonomi: Kostnadsstruktur, likviditet, flöden, finansiering, skulder, rutiner mm

2. Genomlysning av affärsmodell: Erbjudande, kunder och andra intressenter, kanaler, intäktsströmmar, långsiktighet.

Framtagande av åtgärder och implementation totalt

1. Ekonomi: Förbättring av processer och hantering för bättre kontroll, likviditetsbudgetering, finansieringsvägar, 

2. Affärsmodell: Utveckling och implementering av förändringar i affärsmodell, vägar till ökade intäkter, mm

3. Organisation: Optimera organisation för att stödja de förändringar som görs

föreningsakuten västra götaland

Föreningsakuten är finansierad av Västra Götalandsregionen.

Translate »