Nu söker vi människor med idéer som kan göra lokalsamhället eller världen till en lite bättre plats. Vi stöttar eldsjälar som er att förverkliga era idéer och göra skillnad. Är det dags för er att komma igång?

Starta företag tillsammans under 2023

Hur går det till?

Vi på Coompanion har stöttat nya spännande idéer i över 35 år. Många av dem har vuxit fram som kooperativa företag, men också som andra typer av föreningar eller organisationer.

Det viktiga är egentligen vad ni vill åstadkomma – och att vi kan hjälpa er! Det gör vi oftast genom kostnadsfri rådgivning, utbildningar eller att sammanföra människor.

Människorna som kommer till oss drivs av förändringsvilja, gräsrotsengagemang och vill ta socialt ansvar. Gör du också det? Kom och snacka med oss!

Gratis företagsrådgivning i Göteborgsregionen

Vad är ett kooperativ?

Ordet kooperation kommer från det latinska uttrycket för “arbeta tillsammans”, eller samverka. Och det är precis vad man gör inom kooperation – det handlar om att förverkliga idéer tillsammans.

För gemensam nytta

Ett kooperativ är en fristående och frivillig sammanslutning av personer som samverkar för att tillgodose gemensamma ekonomiska, sociala och kulturella behov, genom ett samägt och demokratiskt styrt företag. Det kan vara allt från förskolor eller vårdföretag till teatergrupper eller rockband.

Ett kooperativ kombinerar demokrati med affärsutveckling och socialt ansvarstagande. Att varje medlem har en röst oavsett hur mycket kapital hen har gått in med, är unikt för kooperativa företag.

De kooperativa företagen värnar både ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. I många fall drivs de i syfte att skapa positiv samhällseffekt eller samhällsnytta, exempelvis i sociala företag.

De skapar innovativa lösningar, till exempel för en levande landsbygd, mindre matsvinn, bättre integration eller en inkluderande arbetsmarknad. De bidrar därmed till ett mer hållbart samhälle.

Boka rådgivning med oss

Boka online!

HItta en tid som passar er!

Boka här!

Ring oss!

031-744 01 60

Hur kan det vara gratis?

Vår rådgivning är kostnadsfri tack vare finansiellt stöd från Tillväxtverket och Västra Götalandsregionen.

De har gett oss i uppdrag att se till att det startas fler kooperativa företag, som hjälper till att skapa social innovation och ge människor makten att förändra sin vardag.

Boka gratis rådgivning med oss idag!

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!