europeiska unionen europeiska socialfonden

2019–2021 har Coompanion Gotland bedrivit projektet ”Av egen kraft – självständiga sociala företag”. Projektet har finansierats av Leader Gute (Regional- och socialfondsprogrammet för lokalt ledd utveckling 2014–2020). Projektet har bidragit till att stärkade arbetsintegrerande sociala företagen på Gotland och lyft fram dem som en viktig aktör i arbetet för ett hållbart samhälle och för att nå FN:s globala mål enligt agenda 2030. Arbetsintegrerande sociala företag, även kallat ASF, är fristående företag som driver näringsverksamhet med målsättningen att integrera människor i samhälle och arbetsliv. ASF:erna bidrar till social inkludering genom att erbjuda arbetsträning och sysselsättning för personer som står långt från arbetsmarknaden. Samhällsnyttan är stor, vilket innebär ökade skatteintäkter, minskade kostnader för samhället och ett ökat välmående för varje individ som anställs i ett ASF. Oftast är den anställde även ägare av företaget, vilket dessutom skapar en ökad egenmakt/empowerment.

Arbetssätt i projektet:

Nya idéer:

Genom att den ideella föreningen ASF Gotland har bildats och flertalet av ASF:erna certifierats har de arbetsintegrerande sociala företagen på Gotland nu goda förutsättningar att bedriva sin verksamhet på affärsmässig grund med möjlighet att bidra till sysselsättning för alla på Gotland.

Projektperiod: januari 2019 till juni 2021

Projektledare: Magnus Bäckström

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!