Modell för Fontänhus i Jämtland Härjedalen

Projektet syftar till att undersöka möjligheterna att etablera en rehabiliteringsverksamhet med Fontänhusmodellen för personer med psykisk ohälsa som står långt från arbetsmarknaden.

Projektet skall anpassa metod för Fontänhusverksamhet i glest befolkat län. Projektets aktiviteter består av kunskapsutbyten med befintliga Fontänhus i andra delar av Sverige, söka plats för förläggning av verksamheten, utreda profil för arbetsträningsområden, söka finansiering för drift samt söka samverkan med olika intressenter för verksamheten. Projektet skall drivas i samarbete med den Ideella intresseföreningen för Fontänhus i Jämtland Härjedalen.

Projektet löper 2020-2021.

Finansieras av

Leader
Leader
Europeiska Socialfonden
Europeiska Socialfonden

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!