Om projektet

Projektet SIRU har skapat en infrastruktur för social innovation och samhällsentreprenöriella initiativ. Projektet har utgått från samhällsutmaningar snarare än bransch och har därmed breddat möjligheten till nya innovationer och till att inkludera fler människor i innovationsprocesser.

Projektets fyra delmål

• Att höja kunskapen kring social innovation
• Att skapa tvärsektoriell samverkan för att lösa samhällsutmaningar
• Att skapa sammanhang för social innovation och samhällsentreprenöriella initiativ
• Att öka medvetenheten kring social hållbarhet

Projektet har vänt sig till alla sektorer. Primär målgrupp har varit små och medelstora företag.

För mer information

Kontakta projektledare Jeanette Rosén.

Projektet var ett samverkansprojekt mellan Coompanion Jönköpings län, Internationella Handelshögskolan i Jönköping samt Jönköping Academy (knutet till Hälsohögskolan).

Hänt under projektet

Med projektet ville vi sprida kunskap och vi har bland annat arrangerat flertalet seminarier, genomfört dialogmöten med representanter från olika sektorer, anordnat social business boards och utbildat 20 stycken facilitatorer.

Och vad är då en social innovation? Vi har under projektet inventerat olika initiativ, idéer och samarbeten runt om i länet och fortsätter att fylla på vår lista kontinuerligt.

Vill du läsa mer om projektet? Här finner du slutrapport från projektet:

Här finns också ett urval av artiklar:

Tillväxtverket
Finnveden.nu

Vill du att vi kommer och berättar mer om social innovation och hur vi kan samverka för att möta samhällsutmaningar? Kontakta projektledare Jeanette Rosén.

Projektet pågick 2016-2020 och finansierades av samverkande parter, Region Jönköpings län samt Europeiska Regionala Utvecklingsfonden.

Dialogmöten

Hållbarhetsteamet hade i uppdrag av Jönköping University och Coompanion Jönköpings län, inom ramen för projektet Social Innovation för Regional Utveckling, att skapa mötesplatser där företag, JU och andra aktörer tillsammans hittade lösningar på samhällsutmaningar. Totalt 9 träffar arrangerades fram till maj 2020.

Facilitatorutbildning

En av aktiviteterna i projektet har varit en facilitatorutbildning som har pågått under ett år, med sammanlagt fem träffar. Deltagarna kom ifrån flera olika sektorer och de är nu efter utbildningen ambassadörer och sprider kunskap om och bidrar till flera sociala innovationer inom sina respektive områden. Utbildningen har gett verktyg och metoder för deltagarna att leda en grupp framåt i en tydlig process och mot ett tydligt mål, utan att vara den som matar på med information. Det kan vara ett möte som är både kreativt och skapande men det kan även vara ett mer reflekterande och analyserande möte.

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!