Ta chansen! Testa din idé.

Har du en idé som kan förbättra samhället? Då är vår social business board något för dig.

social business board

Planering pågår för kommande social business board!

Kontakta oss om du vill veta mer.

För vem?

En social business board är till för dig som har en idé om en tjänst, produkt, process eller metod som skulle kunna vara en lösning på en aktuell samhällsutmaning. Genom att söka till boarden får du möjlighet att träffa en panel för att få råd och stöd för att ta dig vidare. Vi hjälper dig att göra verklighet av din idé till ett mer hållbart samhälle.

Boarden ger dig värdefull återkoppling och feedback, men framförallt möjligheten att påverka framtida nätverk och vägar för att ta dig vidare i innovationssystemet inom just socialt entreprenörskap. I vår board finns representanter från Almi, Jönköping University, Jönköpings kommun näringslivsavdelning, IM Individuell Människohjälp, Science Park, Coompanion Jönköpings län och CSR Småland.

Oavsett om du precis har fått en idé eller om du redan har en etablerad verksamhet är du välkommen att skicka in din ansökan.

Ansök idag! 

Ansökan, max 1 A4, bör innehålla svar på följande frågor:

1. Vilket socialt/samhällsnyttigt behov/problem har du/ni en idé om att lösa?

2. Kort presentation av dig/er som står bakom idén och din/era styrkor i genomförandet

3. Hur ser din/er plan ut för genomförandet av idén?

4. Varifrån kommer finansiering på kort sikt? Varifrån kommer intäkterna på lång sikt?

5. Vad behöver du/ni hjälp med? Vad förväntar du/ni dig/er av boarden?

Skicka din ansökan

till jeanette.rosen@coompanion.se . Antalet platser är begränsat och ett urval görs inför varje tillfälle. 

Social business board arrangeras inom ramen för projektet Social innovation för regional utveckling som genomförs av Coompanion Jönköpings län och Jönköping University.

Vill du veta mer om projektet? Kontakta projektledare Jeanette Rosén

Information in English.

Projektet finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Jönköpings län.

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!