6 November 2018

Årets kooperativ koras

Syftet med utmärkelsen är att uppmärksamma kooperativt företagande – ett företagande som möter miljö- och samhällsutmaningar snarare än att bidra till dem.  Vi vill också visa på den bredd på affärsverksamheter som bedrivs i den här formen.

En jury bestående av Eva Carlsson Tillväxtverket, Mats Evergren NyföretagarCentrum, Gordon Hahn Coompanion, Jan Edén arbetsgivarföreningen KFO och Anna Tibblin We Effect utser fyra kooperativ bland nomineringar som kommit in från hela landet. Under tiden 21 oktober-1 november är det fritt fram att rösta fram sin favorit på sidan för Årets Kooperativ.

 

Dela