6 March 2019

Nätverksträff för aktiva byggemenskaper

Det våras för byggemenskaper i Sverige och vi blir fler och fler! Vi som är aktiva i byggemenskaper ställs inför samma utmaningar och frågor, därför är det angeläget om vi får träffas för att utbyta erfarenheter och tankar, hitta stöd och inspiration hos varandra och ny kunskap från experter och rådgivare.

6-7 april, lunch till lunch
Östra Ågatan 19 i centrala Uppsala, (lokalen hör till Kollaboratoriet/Cemus)

Arrangör: Föreningen För Byggemenskaper i samarbete med Uppsala kommun, Byggemenskap Gården och Coompanion

 

Program och anmälan

Anmäl dig till katja@dynamokultur.se

Läs hela programmet här

Dela