Vi på Coompanion erbjuder i erbjuder tjänster inom företagsutveckling, utbildning, processledning, projekt och kostnadsfri företagsrådgivning. Dessutom driver vi flera spännande projekt i Kalmar län.

AFFÄRSNYTTA #3, Coompanion Kalmar läns magasin

Läs om Coompanion Kalmar läns aktiviteter, verksamheter och  samarbetspartners! Träffa lokala kooperativa företag och entreprenörer. Ladda ned vårt Magasin och låt dig inspireras!

AFFÄRSNYTTA #2, Coompanion Kalmar läns magasin

Läs om Coompanion Kalmar läns aktiviteter, verksamheter och  samarbetspartners! Träffa lokala kooperativa företag och entreprenörer. Ladda ned vårt Magasin och låt dig inspireras!

AFFÄRSNYTTA #1, Coompanion Kalmar läns magasin

Läs om Coompanion Kalmar läns aktiviteter, verksamheter och  samarbetspartners! Träffa lokala kooperativa företag och entreprenörer. Ladda ned vårt Magasin och låt dig inspireras!

AFFARSNYTTA-Coompanion-Magazine

Ladda ner

Pågående verksamhet

Ladda Landsbygden 

Ladda Landsbygden det är nu det händer! Bygger på tidigare insatser i Kalmar län och Glasriket i form av en förstudie och en första implementering med syfte att skapa förutsättningar för en storskalig etablering för laddinfrastruktur på landsbygden 

Lokal Serviceutveckling

Inom satsningen ”Lokal Serviceutveckling – för ökad service på landsbygden” erbjuds lanthandlare, gårdsbutiker och andra aktörer stöd för att hitta nya former av service för ökad lönsamhet. 

Byberedskap

Hur fungerar lokala samhällen när de ställs inför en kris? 
Hur kan lokalsamhället förbereda sig?

Detta är ett projekt som skall söka svar på dessa frågor.

Ideburna nätverket

Som ett resultat av projektet ”Samverkansplattform” så har föreningen Idéburna Nätverket Kalmar län bildats. Läs mer om det här.

Avslutade projekt

ReDriv

Plattform och utveckling av regional ladd- och drivmedels-infrastruktur.

Lokalt entreprenörskap i ny regi

Vi behöver prata om ägarskiften! Hur kan vi undvika att lokala företag ”pensioneras” ihop med sina ägare om intresserade familjemedlemmar eller externa köpare saknas?

Samverkansplattform

Vi vill möjliggöra för personer som står långt från arbetsmarknaden att närma sig studier, företagande och arbete.

Servicelyftet

Ett länsomfattande projekt för förbättrad service på landsbygden. Här har vi  bland annat jobbat med digitalisering av lanthandlare och elbils-infrastruktur i glesbygd.

Circular Rural Hackathon, Kalmar 2019

Is circularity the solution for rural businesses? Or are rural businesses the key to a circular economy?

Arbetsintegrerande sociala företag

Främja utveckling av nya verksamhetsgrenar och nystart av arbetsintegrerande sociala företag.

Young Energy for the Future

EnergyCamps in the Baltic Sea region that will provide with knowledge and inspiration to start up and develop business in renewable energy and energy saving solutions.

Young Ambassadors of Democracy

Projektet vill motverka storstadsnormen och inspirera unga till att bo och leva på landsbygden.

Sustainable rural development in the Baltic Sea Region

EUSBSR flagship project is a partnership between organisations in five EU member states, with the theme of youth involvement in local development and support for innovation in rural areas.

Ung Förebild

Ung Förebild är en satsning för att lyfta fram och uppmuntra ungdomar till kreativitet, företagande och en tro på att kunna förverkliga sina drömmar och idéer!

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!