Inom ServiceLyftet arbetar vi för förbättrad service på landsbygden. Tillsammans med fem andra län utvecklar vi metoder, skapar konkreta planer och testar lösningar med ny teknik.

ServiceLyftet innehåller ett antal olika fokusområden: livsmedelsförsörjning, transporter, drivmedelsförsörjning, elbils-infrastruktur och kopplingar mellan lanthandel och lokal matproduktion.

– Det övergripande målet är att behålla och utöka lokal service på landsbygden inom dessa områden. Det kan vi åstadkomma bland annat genom digitala lösningar för handeln och att utveckla servicegraden hos gårdsbutiker med ny teknik.

– Vi samarbetar med Länsstyrelsen, Region Kalmar län, Hela Sverige Kalmar län, Miljöfordon Sverige, LRF  samt kommuner och lokala utvecklingsgrupper, säger Ann Sellbrink som är projektledare för Servicelyftet i Kalmar län. Servicelyftet genomförs även i Östergötland, Gävleborg, Örebro län, Jämtland och Västmanland. Coompanion Kalmar län är projektägare och initiativtagare till ServiceLyftet. Projektet pågår 2018-2021 och finansieras till största delen av EU, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Under hösten 2021 är ServiceLyftet inne i sin slutspurt. Vi sammanfattar, dokumenterar och sprider våra erfarenheter. Vi planerar också för hur våra erfarenheter och kunskaper kan förvaltas vidare i respektive län.

Missa inte vår presentation på Lokalekonomidagarna! 21 oktober kl 9.45 berättar vi om “Digital lanthandel med lokal förankring – ServiceLyftets erfarenheter av hållbar service på landsbygden”. Är landsbygdens framtid obemannad? Lyssna på goda exempel och diskutera kniviga frågor som följer med en digital landsbygd. Anmäl dig och läs mer här !

– Vi har dessutom en webbinarieserie som du kan se här.

Vill du veta mer? Kontakta Ann Sellbrink, 070 – 396 50 30, ann.sellbrink@coompanion.se.

• Projektet är finansierat av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) samt av Coompanion.