FÖRDELEN MED SAMVERKAN KRING DRIVMEDELSINFRASTRUKTUR!

En organiserad samverkan kan ge  stationsägare tillgång till tjänster för etablering, drift, service och marknadsföring av drivmedelsstationer och energilagring samt liknande verksamhet. Detta främjarstationsägarens ekonomiska intressen och bidrar till omställningen i samhället. Vi utvecklar och driver tillsammans en hållbar drivmedelsinfrastruktur med långsiktig försörjning i energisystemet och med en roll i det smarta elnätet.

ReDriv -plattform och utveckling av regional ladd- och drivmedels-infrastruktur

Initiativet till projektet är ett resultat av det arbete som pågår inom regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige. Inom arbetet med Fossilfritt Sveriges har 22 av Sveriges mest utsläppstunga branscher tagit fram branschspecifika färdplaner. En gemensam utmaning i dessa färdplaner är den omställning som krävs i transportsektorn. Projektet samlar relevanta aktörer spridda över hela Sverige och ska utveckla en nationell digital tjänst/plattform för ladd- och drivmedelsinfrastruktur.

Identifierade lokalisering för laddinfrastruktur hösten 2022

Spjutspetsdemonstrationer i Kalmar län

I Kalmar län arbetar Coompanion och Miljöfordon Sverige konkret för en etablering av publik laddinfrastruktur på landsbygden i samverkan med kommuner och Region Kalmar län. Detta bygger på rapporten ”Ladda hela Kalmar län och Glasriket” https://coompanion.se/wp-content/uploads/2021/01/Slutrapport.pdf
Vi inriktar oss också på att bygga upp marknaden för gröna energigaser vilket knyter an till BiogasBoost https://miljofordonsverige.se/vara-projekt/om_biogasboost/

”För Kalmar län har detta nationella initiativ stor potential då det knyter an bra till dels projektet Klimatsmarta resor i besöksnäringen, om att stötta besöksföretag som vill satsa och investera i laddstolpar, dels som ett naturligt nästa steg till förstudien Ladda hela Kalmar län och Glasriket och satsningen Biogas Boost. Planerade insatser ligger väl i linje med regionens handlingsplan för en fossilbränslefri region 2025, där utbyggnad av publik laddinfrastruktur för elfordon och tankställen för gröna energigaser i varje kommun”

Helena Nilsson, Regional utvecklingsdirektör i Kalmar län 

Projektperiod: 2022-01-01 – 2023-10-31

Projektet leds av Peak Innovation i samarbete med VTI , Region Kronoberg, Länsstyrelsen Kronoberg, Region Dalarna, Länsstyrelsen Östergötland, Länsstyrelsen Kalmar, Region Kalmar län, Coompanion, Miljöfordon Sverige, Energikontor Norr, Länsstyrelsen Skåne, Göteborgsregionens kommunalförbund, Länsstyrelsen Norrbotten och Region Gotland.

Kontaktperson
Ewa Engdahl
ewa.engdahl@coompanion.se
070-65 87 323

Translate »

Hitta nya samarbeten eller partners!

Nu lanserar vi nya Kompanjoner.se

Nya affärsidéer – Företag som söker kompetens – Samverkan mellan företag
Annonsera helt kostnadsfritt!