24 oktober 2014

Mamas Retro

Forum SKILL är en förening i Göteborg som arbetar med rättighetsfrågor utifrån ett intersektionellt perspektiv för att skapa förändringar för den enskilde och för samhället. Vi pratade med Verksamhetsledare Beatrice Alger om Mamas Retro, ett socialt företag som i samarbete med forum SKILL syftar till att erbjuda vägar till empowerment, utbildning och meningsfullt arbete för kvinnor med olika bakgrunder.

Vad gör Mamas Retro?

Mamas Retro är en secondhand-butik med framförallt barnkläder av hög kvalitet. Mamas Retro har skapat en arbetsplats för kvinnor som står långt från arbetsmarknaden. En metod för att människor ska komma in i arbetslivet, ta makten över sina egna liv och försörja sig på egna meriter. På Mamas Retro ska alla känna sig välkomna till en arbetsplats med meningsfulla arbetsuppgifter.

Metoden på Mamas Retro är inriktad på individen samt kollektivet. Dessa är båda beroende av varandra samt varandras förutsättningar. Medarbetarna har individuella handlingsplaner med tydliga mål och delmål. Det kollektiva målet är att bedriva en butik och individen är utgångspunkten för att forma kollektivet. Introduktion, coaching, mentorskap och anpassat arbete är metoder för varje individs skull, samtidigt som det är Mamas Retrostrategi för ett fungerande kollektiv. Ledstjärnan är respekten för att människor är olika och en stor styrka i verksamheten.

Vad erbjuder ni?

Mamas Retro är Göteborgs mest attraktiva secondhand-butik för barnkläder. Hos oss bidrar kunderna till en bättre miljö och till mer pengar i plånboken. Vi har ett stort sortiment av fina, fräscha barnkläder till ett lågt pris. Alla kläder är tvättade och styrkta. De som köper second hand gör det ofta utifrån ett miljöperspektiv och är medvetna om att de sparar upp till 97 procent av den energi som annars går åt när man tillverkar nya kläder.

Vad erbjuder ni för unikt värde till samhället?

Mamas Retro bryter normen om att en entreprenör är man, medelålders och vit. Mamas Retros affärsidé utmärker sig genom att kombinera traditionell affärsverksamhet med ett utformat koncept som ger människor oavsett bakgrund möjlighet och styrkan att ta steget ut i arbetslivet och/eller satsa på utbildning.

I takt med att samhället blivit mer klimatmedvetet har också intresset för ekologisk hållbarhet ökat. Återanvändning av kläder har alltid intresserat vissa men numera ifrågasätter allt fler konsumtionssamhället. Till följd av det ökar intresset för second hand, inte minst för barn som snabbt växer. 2011 belönades Mamas Retro med CSR Västsveriges stipendium för nytänkande med en affärsidé som kombinerar traditionell affärsverksamhet samt ger delaktighet och utveckling för individer för att på så vis ge kvinnor möjlighet att ta steget till arbetslivet.

Varför startades Mamas Retro?

Mamas Retro startades som en reaktion på otillräckliga eller missriktade insatser från samhället, för kvinnor eller transpersoner som av olika anledningar står långt från arbetsmarknaden. Initiativtagarna såg att det saknades en helhetssyn och när helhetssynen saknas är risken stor att människor med funktionsvariationer slussas runt, utlämnade till systemets godtycke. Olika verksamheter arbetar mer eller mindre oberoende av varandra, som isolerade öar och individen riskerar att hamna mellan stolarna. Mamas Retro är också en reaktion på att samhället ger dubbla budskap när det gäller människor som har någon form av funktionsvariation eller ohälsa. Det finns en slags välvilja som tyvärr ofta bygger på en negativ förväntan på människor som behöver stöd. Erfarenheterna som är gjorda på Mamas Retro visar att det finns enormt stor kompetens hos alla människor om rätt förutsättningar ges till individen.

Varför startade ni kooperativ?

Mamas Retro drivs som ett arbetsintegrerat socialt förtag med syfte att skapa arbetstillfällen för människor som står långt från arbetsmarknaden.

På vilket sätt fick ni hjälp av Coompanion för att komma igång?

Mamas Retro startade som ett samarbetsprojekt mellan forum SKILL och Coompanion Göteborg. Projektet finansierades av Allmänna Arvsfonden, Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen. Coompanion utförde utbildningar inom socialt företag och entreprenörskap under projekttiden och Coompanion har tillsamman med några deltagare utformat en franchisingbok.

Hur återinvesterar ni eventuell vinst?

Vinsten återinvesteras i anställningar, kompetensutbildningar, inventarier och friskvård.

Vad är ert mål för framtiden? Var är ert företag om 5 år?

Vi ser ett ökat behov av anpassade arbetsplatser, Om fem år finns förhoppningsvis Mamas Retro på fler orter genom franchising. Vi vill också utveckla vår organisation forum SKILL, ta del av människors erfarenheter och utveckla nya företag, arenor och modeller som strävar efter att öka innanförskapet för fler människor. Vårt mål är också att vara en självklar aktör inom utbildning av både den sociala och offentliga sektorn.

 

 

Dela